Walczak Jerzy

W

Jerzy Walczak - naczelnik wydziału w Departamencie Operacji Bankowych, członek Zespołu ds. Standaryzacji przy ZBP.

Jerzy Walczak - naczelnik wydziału w Departamencie Operacji Bankowych, członek Zespołu ds. Standaryzacji przy ZBP.

 

Udostępnij artykuł: