Waldemar Zbytek: Jesteśmy otwarci na sugestie partnerów

Tylko u nas

Wypowiedź dla alebank.pl: Waldemar Zbytek - Wiceprezes Zarządu, Centrum Prawa Bankowego i Informacji

Maciej Małek: W wyzstąpieniu wskazywał pan, że skala i dotychczasowe efekty projektu już przekroczyły wstępne założenia, ale mamy ambicję osiągnąć więcej. Skąd taka potrzeba i nadzieje?

Waldemar Zbytek: Potrzeba istnieje i jest to kwestia bezdyskusyjna. Edukajca ekonomiczna i poziom wiedzy przeciętnego człowieka na temat podstawowych zasad działania ekonomii jest tak niezadawalający, że nikt nie podważa potrzeby rozszerzenia działań eukacyjnych.

Skąd pomysł, aby dalej rozszerzać? To jest de facto zakres potrzeb i uczelni, z którymi współpracujemy i studentów, do których docieramy, ale również partnerów, którzy mają wspierać i wspólnie z nami przygotowywać merytorycznie projekty. Niemalże każda instytucja, którą pytamy dziś czy chce współtworzyć i uczestniczyć w naszym programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem odpowiada: tak. Dzisiaj naszym zadaniem jest możliwie szerokie przygotowanie zarówno kadry naukowej na uczelniach jak i nas, jako struktury organizującej do logistycznego przeprowadzenia, wydaje się, że w ciągnu najbliższych lat jednego z największych projektów edukacyjnych w Polsce, a może i jednego z większych w Europie.

MM: Stan i kondycja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych budzi zrozumiałą troskę. Tymczasem udało się tą instytucję namówić do udziału w programie.

WZ: Chciałbym zwrócić uwagę, że trzeba oddzielić stan i sytuację finansów funduszy ubezpieczeniowych w Polsce, które nie zależą od ZUSu i stan organizacyjny i sposób funkcjonowania ZUSu jako instytucji. Niezależnie od tego, co dziś myślimy o ZUSie i przyszłości emerytur to ta instytucja w przyszłości będzie, w przeszłości była, a dzisiaj jest odpwoiedzialna za wypłatę olbrzymiej większości przyszłych wynagrodzeń i świadczeń dla emerytów. W związku z tym jest instytucją ważną. Zrozumienie przez każdego człowieka, ale w szczególności młodego dlaczego ta instytucja jest ważna, jak funkcjonuje, jaki wpływ ma system ubezpieczeń społecznych na jego przyszłe, a również dzisiejsze życie jest absolutnym fundamentem.

Jeśli będziemy rozmawiać o długoterminowym oszczędzaniu to oszczędzanie na emeryturę jest jednym z podstawowych elementów tego systemu. Jeśli dziś młodego człowieka nie przekonamy do tego, aby zaczął oszczędzać, za 30, 40 lat będziemy mieli problem. Niedawno ukazała się informacja, że mamy dzisiaj najwięcej osób w etapie emerytalnym swojego życia w historii Polski. Taki etap utrzymamy przez najbliższe 20, 30 lat, kiedy będziemy mieli do czynienia z wyżem demograficznym powojennym. W związku z tym trzeba bić na alarm w zakresie potrzeby i konieczności długoterminowego oszczędzania, a przecież to nie tylko emerytury. Problem franków i kredytów frankowych też częściowo wywodzi się z tego, że mamy za mało odłożonego kapitału własnego w złotówkach. 

Zobacz rozmowę w wersji wideo:https://www.youtube.com/watch?v=Qpo0M03Nekw

Udostępnij artykuł: