Walka z wykluczeniem cyfrowym wyznacznikiem dla innowacyjnego społeczeństwa

Polecamy

Wykluczenie cyfrowe to coraz większy problem współczesnego świata. Według raportu "The Digital Agenda Scoreboard" Polska znajduje się pośród pięciu najsłabiej ocenionych państw Unii Europejskiej pod względem cyfryzacji. Najliczniejszą grupę osób wykluczonych cyfrowo w naszym kraju stanowią osoby w wieku 50+1, a niemal 78% z nich nie potrafi nawet swobodnie poruszać się po Internecie. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak odpowiedniej infrastruktury - szczególnie w przypadku małych miast i wsi.

Wykluczenie cyfrowe to coraz większy problem współczesnego świata. Według raportu "The Digital Agenda Scoreboard" Polska znajduje się pośród pięciu najsłabiej ocenionych państw Unii Europejskiej pod względem cyfryzacji. Najliczniejszą grupę osób wykluczonych cyfrowo w naszym kraju stanowią osoby w wieku 50+1, a niemal 78% z nich nie potrafi nawet swobodnie poruszać się po Internecie. Jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak odpowiedniej infrastruktury - szczególnie w przypadku małych miast i wsi.

W związku z zaistniałą sytuacją na szczególne uznanie zasługują inicjatywy lokalnych władz samorządowych, które decydują się aktywnie walczyć z tym zjawiskiem przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii. Doskonałym przykładem takiego działania jest miasto Radom, które w 2014 roku zrealizowało projekt pt. "Bezpłatny Internet dla mieszkańców Radomia zagrożonych wykluczeniem cyfrowym". Dzięki budowie sieci eLTE, która bazuje na rozwiązaniach firmy Huawei, 1500 gospodarstw domowych na terenie gminy miasta Radom uzyskało dostęp do szerokopasmowego Internetu. Dodatkowo 500 spośród nich zostało wyposażonych w sprzęt komputerowy specjalnie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

- Jesteśmy dumni, że nasze technologie przyczyniają się do walki z cyfrowym wykluczeniem. W dzisiejszych czasach dostęp do Internetu determinuje rozwój społeczeństwa informacyjnego i pozwala budować lepiej skomunikowany świat. Pomimo tego, że problem wykluczenia cyfrowego w Polsce wciąż jest niestety powszechny, to cieszy nas fakt, że samorządowcy miast takich jak Radom znają ryzyko wiążące się z ograniczonym wykorzystaniem nowych technologii w społeczeństwie informacyjnym i w efekcie decydują się na aktywne przeciwdziałanie temu zjawisku - powiedział Sylwester Chojnacki, Product & Solutions Director, Huawei Polska.

Władze Radomia stanowią przykład samorządu otwartego na cyfrowe innowacje, a także rozumiejącego korzyści wynikające z wdrażania najnowszych technologii. Poza wdrożeniem rozwiązania eLTE i stworzeniem dostępu do szybkiej sieci szerokopasmowej dla 1500 gospodarstw domowych, dla uczestników projektu zostanie zorganizowany cykl szkoleń z zakresu obsługi uruchomionego łącza. Szkolenia obejmują podstawy komunikacji elektronicznej, obsługi komputera oraz podstawowego oprogramowania. W przypadku osób niepełnosprawnych, które mają trudności z poruszaniem się, szkolenia indywidualne odbędą się w domach.

- Wykluczenie cyfrowe w szczególny sposób dotyka osoby niepełnosprawne. Ograniczenia sensoryczne i motoryczne często uniemożliwiają im pełne uczestnictwo w życiu społecznym, więc Internet jest dla nich w wielu przypadkach jedynym oknem na świat. Projekt realizowany przez samorząd Radomia we współpracy z Huawei doskonale odpowiada na potrzeby osób wykluczonych i powinien być przykładem dla innych regionów Polski - powiedział Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni.

Technologia Huawei umożliwiła stworzenie systemu, który może być eksploatowany przez wiele kolejnych lat, a mieszkańcy Radomia otrzymali dostęp do szerokopasmowych usług na poziomie najbardziej rozwiniętych europejskich miast.

Źródło: Huawei Enterprise

(1) Raport "Cyfrowa przyszłość Polski" przygotowany przez firmy Deloitte i Amarach Research

Udostępnij artykuł: