Walne Zgromadzenie ZBP. Jakim zagadnieniom poświęcone zostaną obrady?

Wydarzenia

W Klubie Bankowca w czwartek, 19 kwietnia, odbędzie się Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich.

W Klubie Bankowca w czwartek, 19 kwietnia, odbędzie się Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich.

Obrady poświęcone zostaną m.in. dyskusji nt. kierunków działań #ZBP, uzupełnieniu składu organów statutowych, aktualizacji regulaminów samorządu, podjęciu uchwał dotyczących cyberbezpieczeństwa banków i ich klientów #banki

Obrady poświęcone zostaną m.in. dyskusji na temat głównych kierunków działań Związku w latach 2018 – 2020, uzupełnieniu składu organów statutowych ZBP, aktualizacji regulaminów samorządu, jak również podjęciu uchwał dotyczących cyberbezpieczeństwa banków i ich klientów.

Badanie Wizerunek Sektora Bankowego 2018 r. 

W trakcie Walnego Zgromadzenia zaprezentowane zostanie badanie Wizerunek Sektora Bankowego 2018 r. ukazujące obraz krajowej bankowości oczami konsumentów.Ostatnia część obrad poświęcona zostanie dyskusji panelowej na temat sytuacji w sektorze bankowym oraz perspektyw rozwoju krajowej bankowości.

Związek Banków Polskich zrzesza 105 banków komercyjnych, spółdzielczych i oddziałów instytucji kredytowych. W ramach Związku działa 14 zespołów problemowych, 10 komitetów, 13 rad, które m.in. opracowują i wydają opinie oraz stanowiska w kluczowych obszarach dla funkcjonowania polskiego systemu bankowego. W ramach ZBP funkcjonuje również Sąd Polubowny (Arbitrażowy), Komisja Etyki Bankowej, Arbiter Bankowy oraz Rada Arbitra Bankowego.

Źródło: Związek Banków Polskich

 
Udostępnij artykuł: