Na Walnym Zgromadzeniu ZBP podjęto uchwały dotyczące cyberbezpieczeństwa

Wydarzenia

W Klubie Bankowca, w czwartek, 19 kwietnia, odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich.

Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich
Fot. ZBP

W Klubie Bankowca, w czwartek, 19 kwietnia, odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Banków Polskich.

Podczas obrad dyskutowano m.in. na temat głównych kierunków działań #ZBP, przeprowadzono głosowania uzupełniające skład organów statutowych, podjęto uchwały dotyczące cyberbezpieczeństwa #banki #cyberbezpieczeństwo

Podczas obrad dyskutowano m.in. na temat głównych kierunków działań Związku w latach 2018 – 2020, przeprowadzono głosowania uzupełniające skład organów statutowych ZBP, dokonano aktualizacji regulaminów samorządu jak również podjęto uchwały dotyczące cyberbezpieczeństwa banków i ich klientów.W trakcie Walnego Zgromadzenia zaprezentowane zostało badanie Wizerunek Sektora Bankowego 2018 r. ukazujące obraz krajowej bankowości oczami konsumentów.

Ostatnia część obrad poświęcona została dyskusji panelowej nt. sytuacji w sektorze bankowym oraz perspektyw rozwoju krajowej bankowości.Związek Banków Polskich zrzesza 105 banków komercyjnych, spółdzielczych i oddziałów instytucji kredytowych. W ramach Związku działa 14 zespołów problemowych, 10 komitetów, 13 rad, które m.in. opracowują i wydają opinie oraz stanowiska w kluczowych obszarach dla funkcjonowania polskiego systemu bankowego. W ramach ZBP funkcjonuje również Sąd Polubowny (Arbitrażowy), Komisja Etyki Bankowej, Arbiter Bankowy oraz Rada Arbitra Bankowego.

Źródło: Związek Banków Polskich

 
Udostępnij artykuł: