Waloryzacja 2018: od marca wzrosną też dodatki do emerytur

Mój plan emerytalny

Dodatki do emerytur zostaną zwaloryzowane od marca 2018 roku na takich samych zasadach jak podstawowe świadczenia.

Fot. Pixabay.com

Dodatki do emerytur zostaną zwaloryzowane od marca 2018 roku na takich samych zasadach jak podstawowe świadczenia.

#Waloryzacja 2018: Wiedziałeś, że od marca wzrosną też dodatki do #emerytur?

W 2018 roku wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wynosi 102,98 proc. W efekcie najniższa emerytura wzrośnie od marca o 29,80 zł (z 1000 zł do 1029,80 zł), a przeciętna emerytura z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych o około 67,28 zł (z 2257,64 do 2324,92 zł)."Tak wysokiej waloryzacji nie było od pięciu lat" – podkreśliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w oświadczeniu. Szefowa resortu Elżbieta Rafalska zaznaczyła, że wzrost waloryzacji jest spowodowany między innymi dobrą sytuacją na rynku pracy.

Ile wyniosą dodatki do emerytur po waloryzacji

Wraz z emeryturami od marca o 2,98 proc. zostaną podwyższone także dodatki do świadczeń, przysługujące niektórym emerytom.Podwyższony zostanie więc dodatek pielęgnacyjny, przysługujący osobom uznanym za całkowicie niezdolne do pracy. Z urzędu otrzymuje go też senior po ukończeniu 75 roku życia. Od 1 marca 2018 r. dodatek pielęgnacyjny wyniesie 215,84 zł (od 1 marca 2017 roku było to 209,59 zł, podwyżka wyniesie więc 6,25 zł).Specjalny dodatek przysługuje weteranom poszkodowanym wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa. Podstawę do wyliczenia dodatku stanowi najniższa emerytura, czyli od marca 1029,80 zł. Po tegorocznej waloryzacji dodatek wyniesie więc:
  • od 10 do 20 proc. uszczerbku - 10 proc. podstawy wymiaru, czyli 102,98 zł (wzrost o 2,98 zł – od 1 marca 2017 roku wynosił 100 zł),
  • od 21 do 30 proc. uszczerbku – 20 proc. podstawy wymiaru, czyli 205,96 zł (wzrost o 5,96 zł – od 1 marca 2017 roku wynosił 200 zł),
  • od 31 do 40 proc. uszczerbku - 30 proc. podstawy wymiaru, czyli 308,94 zł (wzrost o 8,94 zł – od 1 marca 2017 roku wynosił 300 zł),
  • od 41 do 50 proc. uszczerbku - 40 proc. podstawy wymiaru, czyli 411,92 zł (wzrost o 11,92 zł – od 1 marca 2017 roku wynosił 400 zł),
  • od 51 do 60 proc. uszczerbku - 50 proc. podstawy wymiaru, czyli 514,9 zł (wzrost o 14,9 zł – od 1 marca 2017 roku wynosił 500 zł),
  • od 61 do 80 proc. uszczerbku - 60 proc. podstawy wymiaru, czyli 617,88 zł (wzrost o 17,88 zł – od 1 marca 2017 roku wynosił 600 zł).
  • powyżej 80 proc. uszczerbku - 80 proc. podstawy wymiaru, czyli 823,84 zł (wzrost o 23,84 zł – od 1 marca 2017 roku wynosił 800 zł).
Ponadto szereg dodatków przysługuje osobom poszkodowanym w wyniku działań wojennych. Dodatek kombatancki od marca wyniesie 215,84 zł, a dodatek kompensacyjny, w wysokości 15 proc. dodatku kombatanckiego - 32,38 zł (wzrost o 1,44 zł - od 1 marca 2017 roku wynosił 31,44 zł).

Dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji przysługuje kombatantom oraz innym osobom będącym ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, a w 2018 roku wyniesie 323,76 zł (wzrost o 9,37 zł - od 1 marca 2017 roku wynosił 314,39 zł).Z kolei żołnierze zastępczej służby wojskowej, przymusowo zatrudniani w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach wydobywania rud uranu i batalionach budowlanych mają prawo do świadczenia w wysokości od 10,82 zł do 215,84 zł (w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy) – od 1 marca 2017 roku było to 10,51 zł do 209,59 zł (wzrost odpowiednio o 0,31 zł i 6,25 zł).Deportowani do pracy przymusowej oraz osadzeni w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR mogą otrzymać dodatek dla deportowanych, który przysługuje za każdy pełny miesiąc trwania pracy, ale nie więcej niż łącznie za 20 miesięcy pracy przymusowej. W zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy świadczenie wyniesie - podobnie jak przy poprzednim dodatku - od 1 marca od 10,82 zł do 215,84 zł.Kolejny dodatek mogą otrzymać cywilne niewidome ofiary działań wojennych, czyli osoby, które nie wchodziły w skład formacji wojskowych, zmilitaryzowanych służb państwowych lub formacji zbrojnych ruchu oporu, ale doznały naruszenia organizmu powodującego całkowitą niezdolność do pracy poprzez utratę wzroku w latach 1939-1945. Świadczenie to przysługuje w kwocie renty socjalnej - od marca 2018 r. będzie to 865 zł (podwyżka o 25 zł - z 840 zł w poprzednim sezonie).Wreszcie osoby, które w czasie okupacji prowadziły tajne nauczanie lub przed dniem 1 września 1939 r. nauczały w języku polskim w szkołach polskich na terenie III Rzeszy Niemieckiej oraz byłego Wolnego Miasta Gdańska mają prawo do dodatku za tajne nauczanie wynoszącego od marca 215,84 zł (wzrost o 6,25 zł z 209,59 zł).

Nie będzie 500 plus dla emerytów

Pomimo planów i obietnic, emeryci nie otrzymają w 2018 specjalnego dodatku emerytalnego, projekt PSL w tej sprawie został bowiem odrzucony przez Sejm. Ludowcy proponowali, aby osoby ze świadczeniem nie przekraczającym 1 tys. zł otrzymywały dodatek w wysokości 500 zł, a emerytura w wysokości pomiędzy 1 tys. a 1,5 tys. zł uprawniałaby do dodatku wynoszącego 400 zł. 300 zł dodatku otrzymałby emeryt ze świadczeniem w przedziale 1,5 tys. - 2 tys. zł. Według PSL ta propozycja miałaby kosztować budżet państwa około 2,8 mld zł.Deklaracje o specjalnym dodatku dla emerytów padały także ze strony członków rządu. Szefowa MRPiPS deklarowała, że osoby z emeryturą do 1 tys. mogłyby otrzymać dodatek w wysokości 500 zł, ze świadczeniem do 1, 5 tys.  -  dodatek w wysokości 400 zł, a kolejna grupa emerytów otrzymałaby dodatek o 100 zł niższy. Elżbieta Rafalska zaznaczyła, że ostatecznie kwestia dodatku miała być rozstrzygnięta po pierwszym półroczu obowiązywania obniżonego wieku emerytalnego, czyli po wstępnym oszacowaniu skutków reformy. Sam dodatek miał być wypłacany od 2018 lub 2019 r. Do tej pory brak jednak konkretnych propozycji wprowadzających dodatek.
Udostępnij artykuł: