Waloryzacja umów w zamówieniach publicznych bardziej realna

Komentarze ekspertów

Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię dotyczącą możliwości waloryzowania wynagrodzenia wykonawcy w związku z radykalnym wzrostem, w ostatnich latach, kosztów realizacji umów. Zdaniem Konfederacji Lewiatan powinna ona otworzyć drogę do rozmów między zamawiającymi i wykonawcami na temat ugodowej (pozasądowej), waloryzacji umów o zamówienie publiczne.

logo Konfederacja Lewiatan

Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię dotyczącą możliwości waloryzowania wynagrodzenia wykonawcy w związku z radykalnym wzrostem, w ostatnich latach, kosztów realizacji umów. Zdaniem Konfederacji Lewiatan powinna ona otworzyć drogę do rozmów między zamawiającymi i wykonawcami na temat ugodowej (pozasądowej), waloryzacji umów o zamówienie publiczne.

Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię dotyczącą możliwości waloryzowania wynagrodzenia wykonawcy w związku z radykalnym wzrostem, w ostatnich latach, kosztów realizacji umów #ZamówieniaPubliczne

Urząd Zamówień Publicznych wydał opinię pt. Dopuszczalność zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego.Dotyczy ona możliwości dokonywania zmian w umowach w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1, 3 i 6 PZP prowadzących do waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w związku z radykalnym wzrostem kosztów realizacji umów w ostatnich latach.Opinia odnosi się także do możliwości dokonywania takich zmian w tzw. „starych” umowach, czyli tych zawartych w wyniku postępowań ogłoszonych przed nowelizacją PZP w 2016 r.Czytaj także: Nowe prawo zamówień publicznych w 2021 r. Naprawi bolączki obecnego systemu?

- Jest to bardzo ważna opinia, która powinna otworzyć drogę do rozmów między zamawiającymi i wykonawcami na temat ugodowej (pozasądowej), często niezbędnej, waloryzacji umów o zamówienie publiczne – mówi mec. Katarzyna Kuźma, partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki w kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, przewodnicząca Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan.Czytaj także: Gwałtowny wzrost kosztów realizacji umów o zamówienie publiczne. Konfederacja Lewiatan apeluje o waloryzację >>>

Konfederacja Lewiatan wyraża satysfakcję z faktu, iż autorzy opinii w znacznej części podzielili jej merytoryczne stanowisko, poparte analizą prawną przygotowaną przez kancelarię Domański Zakrzewski Palinka, przekazaną do UZP wraz z wnioskiem o wydanie stanowiska w tej ważnej dla przedsiębiorców sprawie.Lewiatan będzie wnioskować o doprecyzowanie opinii UZP w zakresie odnoszącym się do tzn. zmian de minimis (art. 144 ust.1 pkt 6 PZP). W tej kwestii opinia w obecnym kształcie może bowiem powodować niepotrzebne wątpliwości interpretacyjne.
Udostępnij artykuł: