Waluciarz.pl usunięty z listy ostrzeżeń publicznych KNF. Wpisano dwa nowe podmioty

Z rynku

Z listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego usunięty został jeden podmiot: Waluciarz.pl SA z siedzibą w Warszawie. Na liście pojawiły się dwa nowe podmioty: ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie i RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) - Logo (źródło: KNF)

Z listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego usunięty został jeden podmiot: Waluciarz.pl SA z siedzibą w Warszawie. Na liście pojawiły się dwa nowe podmioty: ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie i RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie.

Z listy ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego usunięty został jeden podmiot: Waluciarz.pl SA z siedzibą w Warszawie @uknf #KNF #ListaOstrzeżeńPublicznychKNF

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że z Listy ostrzeżeń publicznych KNF usunięty został podmiot:
  • Waluciarz.pl SA z siedzibą w Warszawie.

Na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego wpisane zostały nowe podmioty:- ePłatności sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Andrychowie. Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej w Wadowicach z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych. Spółka była wpisana do rejestru biur usług płatniczych w okresie od dnia 11 kwietnia 2018 r. do dnia 10 lipca 2019 r.).- RPDP Robert Paszkowski z siedzibą w Warszawie (działalność prowadzona za pośrednictwem serwisu internetowego rushpay.pl). Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowane przez Urząd KNF do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ochota w Warszawie z art. 150 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (dotyczy działalności przedsiębiorcy jako biura usług płatniczych. Podmiot był wpisany do rejestru biur usług płatniczych od dnia 26 maja 2017 r. do dnia 5 sierpnia 2019 r.).

Jak poinformowała spółka ePłatności w przesłanym komunikacie, powyższe zgłoszenie dotyczy historycznej działalności spółki w charakterze Biura Usług Płatniczych, którą prowadziła od kwietnia do grudnia 2018 roku."W chwili obecnej spółka działa w charakterze Małej Instytucji Płatniczej (MIP10/2018), względem której Komisja Nadzoru Finansowego nie ma żadnych zastrzeżeń. Co istotne, spółka przed rozpoczęciem swojej działalności w charakterze Biura Usług Płatniczych wystosowała do KNF zapytanie, czy planowana działalność mieści się w obszarze kompetencji, którą może podejmować Biuro Usług Płatniczych. Dnia 24 listopada 2017 roku Urząd Komisji Nadzoru Finansowego wystosował odpowiedź, w której jasno wskazał, że BUP może wykonywać usługi przekazu pieniężnego także w formie bezgotówkowej, czyli takiej, jaką prowadzi spółka ePłatności. W związku z opisaną powyżej sytuacją, spółka podjęła stosowne kroki celem jej wyjaśnienia z UKNF. Pragniemy także uspokoić, że bieżąca działalność spółki nie jest w żadnym stopniu powiązana z przedmiotowym wpisem", czytamy w komunikacie.Przypomnijmy, że na listę ostrzeżeń publicznych KNF trafiają podmioty, wobec których Komisja zdecydowała o złożeniu do prokuratury zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF >>>
Udostępnij artykuł: