Waluty narodowe dyskryminowane w UE przy płatnościach transgranicznych?

Finanse osobiste / Prawo i regulacje

W pierwszej połowie 2019 roku Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące płatności transgranicznych. Celem nowych reguł było zapewnienie większej transparentności przy płatnościach w innym państwie członkowskim. Przepisy wchodzą w życie pod koniec tego roku - przypomina Piotr Gałązka adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

Pieniądze na tle flagi europejskiej
Fot. stock.adobe.com/sp4764

W pierwszej połowie 2019 roku Unia Europejska przyjęła nowe przepisy dotyczące płatności transgranicznych. Celem nowych reguł było zapewnienie większej transparentności przy płatnościach w innym państwie członkowskim. Przepisy wchodzą w życie pod koniec tego roku - przypomina Piotr Gałązka adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję Dyrektora Przedstawicielstwa ZBP w Brukseli.

#PiotrGałązka: Jeśli przelew w złotych w Polsce kosztuje dla danego klienta zero, to przelew o tej samej wartości w #Euro nie może kosztować więcej #TransakcjeTransgraniczne #UniaEuropejskaOpłaty #StrefaEuro #ZBP #RozporządzeniePEIRady2019/518 @nbppl

Chodzi o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z 19 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.

Zrównanie warunków

Rozporządzenie wprowadza dwie istotne zmiany w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu z 2009 roku.Po pierwsze, wprowadza zasadę, że usługi płatnicze transgraniczne w ramach UE w walucie euro nie mogą być droższe niż przelew o tej samej wartości w walucie krajowej – bez względu na to, jaka to waluta (euro bądź inna krajowa). Dotychczasowa zasada stanowiła, że przelew transgraniczny w walucie euro nie może być droższy niż przelew krajowy w walucie euro – dlatego przelew SEPA kosztował zarówno w Polsce, jak i do innego państwa UE tę samą stawkę 5 zł.

Nowa zasada oznacza, że jeśli przelew w złotych w Polsce kosztuje dla danego klienta zero, to przelew o tej samej wartości w euro nie może kosztować więcej.Inna kwestia to wypłaty z bankomatów – jeśli wypłata w PLN w Polsce jest bezpłatna, wypłata w EUR w innym państwie członkowskim również musi być bezpłatna.

Rozporządzenie tylko dla euro

Najbardziej intrygujące – choć może to nie jest do końca trafne określenie w tej sytuacji – jest to, że rozporządzenie dotyczy jedynie waluty euro.Jeśli zatem wypłacimy korony czeskie w Czechach – ograniczenie opłat nie ma zastosowania. Tak samo w przypadku klientów z państwa ze strefy euro (np. Francji), którzy będą korzystać z usług płatniczych w złotych – bank nadal ma swobodę w kształtowaniu opłat.Wydaje się to nieuczciwe i naruszające konkurencję na wewnętrznym rynku europejskim.

Obowiązki informacyjne dla transakcji transgranicznych

Druga kwestia to wprowadzenie szerokich obowiązków informacyjnych związanych z opłatami za przeliczenie waluty związane z transakcjami płatniczymi realizowanymi w oparciu o kartę płatniczą oraz związane z poleceniami przelewu.Tu działanie wydaje się słuszne, choć pierwotnie zaproponowane nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych prowadzących rachunki (a zatem również banków) wydawały się być nadmiarowe.W ostatecznej treści rozporządzenia udało się wprowadzić obowiązki informacyjne w przypadku transakcji transgranicznych, tak by klient był świadom dodatkowych kosztów.  Doprecyzowano również zasady przekazywania informacji przy popularnej wśród turystów usłudze DCC (dynamic currency conversion).Przepisy dotyczące opłat wchodzą w życie już w grudniu 2019 roku.Przepisy odnośnie do obowiązków informacyjnych, których wykonanie wymaga zmian w systemach teleinformatycznych, będą stopniowo wchodzić w życie, począwszy od kwietnia 2020 roku.
Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: