Warmia i Mazury powołują samorządowy ośrodek adopcyjny

Samorząd

Radni sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego podjęli decyzję o utworzeniu samorządowego ośrodka adopcyjnego. Decyzja ta jest konsekwencją nowego obowiązku, który spadł na samorządy.

Radni sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego podjęli decyzję o utworzeniu samorządowego ośrodka adopcyjnego. Decyzja ta jest konsekwencją nowego obowiązku, który spadł na samorządy.

Są ona zobowiązane do powołania ośrodków, mających zastąpić placowki adopcyjne publiczne i niepubliczne. Jeden ośrodek warmińsko-mazurski zastąpi siedem do tej pory istniejących. Budzi to ogromny sprzeciw rodzin starających się o przysposobienie dziecka. Skupienie bowiem wszystkich spraw w jednym ośrodku bardzo wydłuży czas oczekiwania.

W roku 2010 na Warmii i Mazurach przeprowadzono ponad 100 adopcji. Mogły one zostać sfinalizowane w tak dużej liczbie ponieważ placówki adopcyjne działały bardzo sprawnie, a ich liczba pozwolila uniknąć kolejek.

Oprócz sprzeciwu rodziców, sprzeciwiają się także samorządy, które do tej pory nie mają informacji na tamat wysokości dofinansowania budżetów na ten cel. Koszt zorganizowania placowek, wynajęcia sal, remontu, zatrudnienia ludzi, nie został wpisany w budżety samorządów.

Nowa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wejdzie w życie 1 stycznia 2012 roku. Wtedy to zostaną zamknięte wszystkie istniejące dotychczas placówki, a w ich miejsce samorządy mają obowiązek powołać wojewódzkie ośrodki adopcyjne.

Źródło: www.samorzady.infor.pl

Udostępnij artykuł: