Warszawa: rośnie wartość i liczba kredytów mieszkaniowych

Tylko u nas

W przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, warszawiacy zaciągnęli w latach 2005 - 2014 znacznie więcej kredytów mieszkaniowych (120 umów) niż średnio Polacy (75). Od 2010 roku przez trzy lata malała łączna wartość umów na kredyty mieszkaniowe zaciągane przez mieszkańców Warszawy.

W przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, warszawiacy zaciągnęli w latach 2005 - 2014 znacznie więcej kredytów mieszkaniowych (120 umów) niż średnio Polacy (75). Od 2010 roku przez trzy lata malała łączna wartość umów na kredyty mieszkaniowe zaciągane przez mieszkańców Warszawy.

W roku bieżącym, jeśli trendy z pierwszej połowy roku się utrzymają, zarówno liczba podpisywanych umów jak też ich wartość będą znacząco wyższe. Spodziewamy się, że w skali całego 2014 roku warszawiacy zaciągną kredyty mieszkaniowe o wartości prawie 11% wyższej niż przed rokiem. Łączna liczba umów może zwiększyć się o 5%.
141013.kredyty.01.600

W latach 2005 - 20101 warszawiacy zaciągnęli w bankach 132,3 tysiące kredytów mieszkaniowych, ale posiadacze prawie 14,8 tysięcy umów dziś już mieszkańcami Warszawy nie są. Preferowanym kierunkiem migracji z Warszawy jest gmina Piaseczno, a więc obrzeże Warszawy. Aż 1536 posiadaczy rachunków kredytowych, w których pierwotnym adresem korespondencyjnym w umowie zawartej w latach 2005 - 2010 była Warszawa, zmieniło adres do korespondencji z bankiem na adres w Piasecznie. Kolejne preferowane kierunki inwestycji warszawiaków to także podwarszawskie gminy Ząbki, Marki, Lesznowola, Łomianki. Warszawiacy rzadko inwestują w innych dużych miastach. W analizowanych umowach adres z warszawskiego na krakowski zamieniło zaledwie 190 rachunków kredytowych. Drugim, wybieranym przez mieszkańców Warszawy kierunkiem inwestycji była Łódź - 143 migracje.

Niewątpliwym jednak atutem stolicy kraju są perspektywy zawodowe, wynikające z dużego rynku pracy - nadal znacznie więcej osób przyjeżdża, niż wyjeżdża z Warszawy. Początkowo proces migracja do Warszawy spowodowany jest poszukiwaniem pracy i w konsekwencji wynajmem mieszkania. Kolejnym etapem jest kupno własnego mieszkania, co wyjaśniałoby rosnącą liczbę zlecania wysyłania korespondencji z bankiem na adres warszawski. Pozytywny bilans migracji, sądząc po zmianach adresów w umowach kredytowych, występuje w większości dużych miast. Adres w umowie kredytowej zawartej w latach 2005 - 2010 zmieniło na Warszawę prawie 30,8 tysiąca osób. Migracje z Warszawy, sądząc po adresach umów kredytowych, kierują się głównie na jej obrzeża. W przypadku migracji do miasta, najwięcej (dzięki kredytom mieszkaniowym) nowych warszawiaków było poprzednio mieszkańcami Lublina (781), Łodzi (666), Radomia (607) oraz Krakowa (575). Z gmin podwarszawskich do Warszawy przenosili się w znaczących liczbach mieszkańcy gminy Piaseczno (708), lecz gminę tą opuściło na rzecz Warszawy znacznie więcej osób (1767).

Co piąta osoba kupująca mieszkanie na kredyt była w latach 2005 - 2010 spoza Warszawy, co dziesiąty zaciągający kredyt mieszkaniowy Warszawiak inwestuje gdzie indziej. Można przypuszczać, że z Warszawy na obrzeża przenoszą się ludzie ustabilizowani i majętni, szukający ucieczki od wielkomiejskiego zgiełku. Do miasta przyjeżdżają za to osoby z innych, także dużych ośrodków, szukające szans na rozwój zawodowy i karier lepiej płatna pracę.

Za warszawiaka w bazach Biura Informacji Kredytowej uznaje się osobę, która poleca bankowi kierowanie korespondencji na warszawski adres. Osoba taka może być gdzie indziej zameldowana.

Źródło: Biuro Informacji Kredytowej S.A.

(1) Analizowane tu procesy migracji kredytobiorców przebiegają przez okres około trzech lat po podpisaniu umowy kredytowej. BIK nie analizuje zmian adresów kredytów udzielonych po 2010 roku, ponieważ kredytobiorcy z tych roczników ciągle migrują.

Udostępnij artykuł: