Warszawski Tydzień Seniora

Finanse i gospodarka

Działania Międzypokoleniowe, 5 października, w  godzinach 11.00 - 13.00. Pierwszy raz "otwieramy" Domy Pomocy Społecznej. Akcja ma na celu aktywizację Domów Pomocy Społecznej oraz społeczności lokalnej. Zależy nam na pokazaniu roli osób starszych w społeczeństwie, ale także na zaprezentowaniu społeczeństwu roli i znaczenia DPS-ów we współczesnym świecie. Pokazaniu, że są to o środki pomagającym osobom starszym godnie żyć.

Działania Międzypokoleniowe, 5 października, w  godzinach 11.00 - 13.00. Pierwszy raz "otwieramy" Domy Pomocy Społecznej. Akcja ma na celu aktywizację Domów Pomocy Społecznej oraz społeczności lokalnej. Zależy nam na pokazaniu roli osób starszych w społeczeństwie, ale także na zaprezentowaniu społeczeństwu roli i znaczenia DPS-ów we współczesnym świecie. Pokazaniu, że są to o środki pomagającym osobom starszym godnie żyć.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne!

Plan działania:

W 7 lokalizacjach odbędzie się sadzenie rabatek kwiatowych z napisu ZAKOCHAJ SIĘ W WARSZAWIE DOJRZAŁEJ. 

Dodatkowo DPS-y przygotowały wiele atrakcji dodatkowych: gry planszowe, zajęcia plastyczne, zajęcia sportowe, poczęstunek jak u Babci, robienie dekoracji z krepiny, występy mieszkańców i wiele innych.

Lokalizacje:

  • DPS Matysiaków, ul. Arabska 3
  • DDP Nowolipie - Nowolipie 25 b
  • DPS Chemik - ul. Korotyńskiego 10
  • DPS Leśny - ul. Tułowicka 3
  • DPS Budowlani - ul. Elekcyjna 6
  • DPS Kombatant - ul. Sternicza 125
  • DPS Św. Salezego - Solec 36a

Spodziewamy się wizyty pani Marszałkini Wandy Nowickiej w DPS Chemik!

Finał akcji oraz przyznanie nagród dla najbardziej kreatywnej ekipy odbędzie się w Ogrodzie Saskim na Jarmarku Kreatywności 5 października 2014 r, który kończy Warszawski Tydzień Seniora.
141004.plakat.01.1000

Udostępnij artykuł: