Warta umacnia pozycję rynkową

Finanse i gospodarka

Spółka majątkowa Warty wypłaciła w I półroczu br. ponad 608,8 mln zł odszkodowań i świadczeń brutto. Firma uzyskała przypis składki w wysokości1,14 mld zł, który jest o 15,2 proc. wyższy w stosunku do I półrocza 2010roku.

Najlepsze wyniki sprzedaży spółka uzyskała w ubezpieczeniachkomunikacyjnych – wzrost o 17 proc. oraz ubezpieczeniach korporacyjnych -wzrost o 19,4 proc. Firma wypracowała w przeciągu pierwszych sześciumiesięcy br. 73 mln zł zysku netto.

„Tak dobre wyniki to głównie efekt poszerzania i aktywizacji sieci dystrybucyjnych oraz optymalizacji polityki taryfowej.” – mówi Jarosław Parkot, prezes Warty. Z kolei odszkodowania i świadczenia brutto w Warcie Życie wyniosły 1,1 mld zł. Przypis składki brutto na koniec czerwca br. wyniósł 1,3 mld zł i był o 4,7 proc. wyższy niż przed rokiem. W dalszym ciągu rośnie w portfelu spółki przypis składek z ubezpieczeń z regularną składką. W ciągu dwóch pierwszych kwartałów 2011 roku wzrósł on o 10,2 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku – o 8,9 proc. z tytułu umów grupowych i o 16,2 proc. z tytułu umów indywidualnych.

„Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: