Warta umacnia pozycję wicelidera w majątku

Finanse i gospodarka

Grupa Warta zebrała w I połowie 2013 r. łącznie 2,8 mld zł składki przypisanej brutto: 1,9 mld zł przyniosła spółka majątkowa, ponad 900 mln zł - spółka życiowa. Obie spółki wypracowały na koniec marca zysk netto w wysokości odpowiednio 144 mln zł i 11,8 mln zł.

Warta majątkowa zebrała w I połowie 2013 r. 1,9 mld zł składek przypisanych brutto. Mocniejsza pozycja Warty to w głównej mierze efekt rozwoju sprzedaży w ubezpieczeniach korporacyjnych.

To kolejny kwartał, w którym nasze spółki osiągnęły bardzo dobre wyniki, i to w tak trudnym otoczeniu rynkowym. Szczególnie cieszy 103,7 proc. dynamiki spółki majątkowej, w czasie gdy – według naszych szacunków – rynek majątkowy notuje niższy wzrost. To oznacza, że umocniliśmy się na pozycji wicelidera” – mówi Jarosław Parkot, prezes Warty.

Spółka życiowa, zgodnie ze strategicznymi założeniami, konsekwentnie zwiększa znaczenie ubezpieczeń ze składką regularną w swoim portfelu. Po pierwszych sześciu miesiącach 2013 roku przyniosły one 109 mln zł. Bardzo dobrze rozwija się też sprzedaż ubezpieczeń grupowych. Łącznie życiowa Warta zabrała w I półroczu 2013 r. ponad 900 mln zł składek i osiągnęła 11,8 mln zł zysku.   

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: