„Warto bezgotówkowo” – wystartowała kampania na rzecz upowszechniania płatności elektronicznych.

Aktualności

Aby zwiększyć udział płatności bezgotówkowych w polskiej gospodarce, potrzeba nie tylko dostosowania przepisów do nowych realiów. Olbrzymim wyzwaniem pozostaje również zachęcenie setek tysięcy drobnych firm do instalacji terminali czy też promocja obrotu bezgotówkowego w polskim społeczeństwie. Wsparciem w realizacji tego ambitnego zadania będzie ogólnopolska kampania społeczna „Warto bezgotówkowo”, prowadzona pod patronatem honorowym resortów rozwoju i finansów.

Aby zwiększyć udział płatności bezgotówkowych w polskiej gospodarce, potrzeba nie tylko dostosowania przepisów do nowych realiów. Olbrzymim wyzwaniem pozostaje również zachęcenie setek tysięcy drobnych firm do instalacji terminali czy też promocja obrotu bezgotówkowego w polskim społeczeństwie. Wsparciem w realizacji tego ambitnego zadania będzie ogólnopolska kampania społeczna „Warto bezgotówkowo”, prowadzona pod patronatem honorowym resortów rozwoju i finansów.

Proces tradycyjnych płatności stanowi swego rodzaju hamulec dla gospodarki. Naszym celem jest doprowadzenie do sytuacji, w której proces dokonywania zapłaty będzie jak najmniej skomplikowany i pracochłonny – podkreślił podczas inauguracji kampanii wiceszef resortu rozwoju, Tadeusz Kościński. Przypomniał on również, iż na przestrzeni wieków metody płatności podlegały sukcesywnej ewolucji, poczynając od handlu wymiennego poprzez sztabki drogocennego kruszcu pełniące funkcje płacidła aż po znane i dzisiaj banknoty, które upowszechniły się trzy stulecia temu. Dziś, w dobie płatności elektronicznych, należy dążyć do tego, by konsument mógł zapłacić kartą bądź smartfonem w każdym sklepie czy punkcie usługowym. Tadeusz Kościński zwrócił również uwagę na koszty, jakie obsługa gotówki generuje dla całej gospodarki. W warunkach polskich obrót gotówkowy pochłania rokrocznie ok. 1 proc. PKB, podobnie wygląda sytuacja w innych krajach Wspólnoty. W Wielkiej Brytanii koszty obsługi gotówki szacowane są na 1,3 proc. PKB.- Są to w zdecydowanej większości koszty ukryte, w przeciwieństwie do płatności bezgotówkowych ani klient, ani sprzedawca nie dostrzega pobranej prowizji. Nie zmienia to faktu, iż ktoś musi pokryć koszty transferu, ubezpieczenia czy procesowania gotówki – dodał wiceszef resortu rozwoju. Przechowywanie papierowego pieniądza poza systemem bankowym nie pozwala tez na wykorzystanie tych środków do finansowania wzrostu gospodarczego kraju. Tadeusz Kościński przypomniał, iż pod względem dostępnych na polskim rynku rozwiązań technologicznych jesteśmy gotowi na wprowadzenie powszechnych płatności kartą już od zaraz. - Polska pozostaje w awangardzie jeśli chodzi o zaawansowane instrumenty płatnicze – nadmienił. Problemem pozostaje natomiast niewystarczająca liczba punktów akceptujących karty czy płatności mobilne. Polscy przedsiębiorcy posiadają około 1,5 mln kas fiskalnych i jedynie 500 tys. terminali POS, co oznacza, iż płatność kartą zrealizować można mniej więcej w co trzecim sklepie. Jeszcze gorzej wygląd sytuacja w placówkach administracji publicznej, które przecież powinny dawać przykład sektorowi prywatnemu. Bezgotówkowa płatność do niedawna przyjmowana była jedynie w co dwudziestym urzędzie. Wiceminister rozwoju przypomniał o realizowanym obecnie projekcie wyposażania jednostek samorządowych w terminale, dzięki czemu za rok zapłata kartą powinna być możliwa w każdej placówce administracji publicznej.

W działaniach na rzecz popularyzacji płatności elektronicznych polski rząd liczyć może na wsparcie ze strony sektora bankowego. To właśnie utworzona z inicjatywy Związku Banków Polskich Koalicja na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności zapoczątkowała obecnie realizowaną kampanię promocyjną, a koordynatorem tego bezprecedensowego przedsięwzięcia został Warszawski Instytut Bankowości. - Od kilkunastu miesięcy współpracujemy z rządem, aby nowe technologie występujące w polskich bankach, firmach i milionach gospodarstw domowych były wykorzystywane do celów płatniczo-rozliczeniowych – zauważył prezes ZBP Krzysztof Pietraszkiewicz. Wskazał on również na priorytety rozwoju nowoczesnych technologii płatniczych. Pierwszym z nich jest znana we współczesnym obrocie gospodarczym zasada „safety first”. - Czynimy bardzo wiele, żeby ten obrót elektroniczny był bezpieczny – powiedział prezes ZBP, wskazując na takie inicjatywy jak utworzenie Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa czy też kampanie informacyjno-edukacyjne na temat posługiwania się wirtualnymi instrumentami płatniczymi.- Chcemy wyjść z tą wiedzą do ogółu naszego społeczeństwa – dodał Krzysztof Pietraszkiewicz. Na korzyści płynące z ograniczenia udziału gotówki w rynku zwracał uwagę także przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności. Tańsze i sprawniejsze dokonywanie zapłaty, zwiększenie bezpieczeństwa obrotu i ograniczenie wykluczenia cyfrowego, wreszcie istotne ograniczenie szarej strefy i związany z tym większy przychód budżetu z tytułu podatków to tylko niektóre pozytywy. Upowszechnienie płatności elektronicznych to również większa wiedza na temat procesów zachodzących na polskim rynku detalicznym, co pozwoli firmom na skuteczniejsze docieranie z ofertą do klientów. -Każda transakcja mówi nam o tym jak podmioty uczestniczą w gospodarce. W dobie Big Data jest to niezmiernie istotne dla każdego z nas – dodał przewodniczący Koalicji. Przypomniał on również iż niecały tydzień wcześniej doszło do rejestracji fundacji Polska Bezgotówkowa, której celem będzie upowszechnianie terminali płatniczych w drobnym handlu detalicznym. - Za trzy lata liczba terminali na polskim rynku powinna zwiększyć się o 600 tys. sztuk – dodał Włodzimierz Kiciński. Poparcie dla projektu zadeklarowała także Renata Juszkiewicz, prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji. - Jako członek Koalicji czujemy się odpowiedzialni za powodzenie tego programu. Jesteśmy zainteresowani rozwojem bezgotówkowych narzędzi płatniczych, rozwój omnichannelu, multichannelu czy płatności mobilnych– zadeklarowała Renata Juszkiewicz

O tym, że zapoczątkowana właśnie kampania stanowi wspólny wysiłek wielu podmiotów i środowisk przypomniał wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości Waldemar Zbytek. - Chciałbym podkreślić rolę tych instytucji, poczynając od Ministerstwa Rozwoju, Związku Banków Polskich, który od 10 lat wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz gospodarki elektronicznej, ale też Krajowej Izby Rozliczeniowej – podkreślił wiceprezes WIB. Zwrócił on także uwagę na olbrzymie zainteresowanie nowym przedsięwzięciem. - Mamy już ponad 100 instytucji które zadeklarowały włączenie się w działania w ramach tej akcji. Są wśród nich instytucje finansowe i płatnicze, samorządy, ale również uczelnie i szkoły – dodał Waldemar Zbytek. Działania edukacyjne realizowane przez WIB wspólnie z partnerami mają objąć swym zasięgiem nie tylko uczniów czy studentów. Przewidziane są również wykłady dla seniorów oraz wsparcie dla mikrofirm pragnących dołączyć do sieci akceptantów kart. Całemu przedsięwzięciu edukacyjnemu towarzyszyć będzie szeroko zakrojona kampania popularyzatorska w mediach. - Założeniem tych wszystkich działań jest doprowadzenie do sytuacji, w której płatność bezgotówkowa będzie postrzegana jako takie same prawo jak gotówkowa – ocenił Waldemar Zbytek.

* * *

Kampania społeczna „Warto Bezgotówkowo” koordynowana jest przez Warszawski Instytut Bankowości i została objęta Patronatem honorowym Ministerstwa Rozwoju. Więcej na www.WartoBezgotowkowo.pl
Udostępnij artykuł: