Warto Wiedzieć | Biblioteka Finansisty | Frapująca alternatywa dla obecnej strategii gospodarczej czy piękne złudzenie?

BANK 2022/01

Choć obecnie uwagę obserwatorów przyciąga kwestia okiełznania inflacji i rosnące ceny, niemniej pytanie o drogi powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego pozostaje kluczowe w warunkach niwelowania strat spowodowanych przez pandemię i jej następstwa, z którymi zresztą Polska i świat nadal się zmagają.

Chłoń-Domińczak Agnieszka, Hausner Jerzy (red.). „Pokolenia – solidarni w rozwoju”, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków, 2021. ISBN: 978-83-67140-02-7

Choć obecnie uwagę obserwatorów przyciąga kwestia okiełznania inflacji i rosnące ceny, niemniej pytanie o drogi powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego pozostaje kluczowe w warunkach niwelowania strat spowodowanych przez pandemię i jej następstwa, z którymi zresztą Polska i świat nadal się zmagają.

Nie brak opinii, że strategia oparta na kreowaniu popytu wewnętrznego to zbyt mało w obliczu słabnącego kursu złotego oraz niepewności co do losów oczekiwanego napływu środków europejskich. W tym stanie rzeczy raport, przygotowany w ub. r. pod auspicjami Open Eyes Economy Summit przez zespół specjalistów różnych dziedzin pod redakcją prof. dr hab. Agnieszki Chłoń-Dominczak i prof. dr. hab. Jerzego Hausnera pod znamiennym tytułem: „Pokolenia – solidarni w rozwoju”, wydaje się lekturą godną polecenia.

Solidarność – podstawa rozwoju

Autorzy opracowania już na wstępie posłużyli się nowatorskim w naszych realiach zabiegiem, poprzedzając spis treści zawierający agendę merytoryczną graficznie zmapowanymi zagadnieniami, uznanymi za kluczowe dla dalszych rozważań. W publikacji dużo miejsca poświęcono procesom demograficznym i ich konsekwencjom, jak również czynnikom utrudniającym dostosowanie do zmian w strukturze ludności. Następnie rozrysowano, w postaci wektorów, najważniejsze, zdaniem twórców, segmenty polityki publicznej, opatrując je rekomendacjami zawartymi w przestrzeni pomiędzy utopią a dystopią, co definiowane jest odpowiednio jako solidarność w rozwoju bądź autorytarne bezpieczeństwo. Dodatkowo, każdy z wyborów integruje wybrane obszary polityk, które od zidentyfikowanych wyzwań, poprzez celowe działanie bądź to determinują finalne efekty, bądź ich brak.

Z samego wstępu do opracowania wynika, iż jego tytuł wybrano nieprzypadkowo – autorzy wskazali wprost, że solidarność definiowana jest jako podstawa rozwoju. Zmiany populacyjne ujęte zostały w wielu aspektach: ilościowo i jakościowo, terytorialnie i strukturalnie a nawet socjologicznie. To właśnie relacje pokoleniowe, zdaniem twórców publikacji, determinują implikacje natury ekonomicznej, wpływają na model edukacji, opiekę zdrowotną, rynek pracy, zabezpieczenie społeczne, a nawet relacje pokoleniowe różnicowane ze względu na płeć.

Skutki działań i zaniechań

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: