Wartość inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie środkowo-wschodniej wzrosła o 11% w zestawieniu z poprzednim rokiem

Finanse i gospodarka / Raporty

Według najnowszego raportu przygotowanego przez CBRE, wiodącą na świecie firmę doradczą na rynku nieruchomości komercyjnych, wolumen inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej (z wyłączeniem Rosji) wzrósł o 11% w zestawieniu rok do roku.

Według najnowszego raportu przygotowanego przez CBRE, wiodącą na świecie firmę doradczą na rynku nieruchomości komercyjnych, wolumen inwestycji na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej (z wyłączeniem Rosji) wzrósł o 11% w zestawieniu rok do roku.

W całej Europie inwestycje w nieruchomości wyniosły 133 mld EUR od początku 2014r., co oznacza wzrost o 27% w stosunku do roku poprzedniego. Kluczowe rynki to Wielka Brytania i Niemcy, gdzie widać dużą aktywność inwestorów. Istotne ożywienie widać również w Hiszpanii i Irlandii. Dzieje się tak, ponieważ wiele funduszy zaczęło interesować się również ofertami i lokalizacjami oportunistycznymi, nie tylko najlepszymi obiektami.

Polski rynek nieruchomości nieprzerwanie przyciąga silnych inwestorów - w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy (do końca września 2014) zainwestowano tu 1,8 miliarda euro. Jednakże ograniczona dostępność nieruchomości komercyjnych najwyższej klasy sprawia, że inwestorzy coraz chętniej przyglądają się rynkowi czeskiemu, rumuńskiemu i węgierskiemu, na których wzrost wartości inwestycji wynosił odpowiednio 11%, 215% i 126%.

Rosyjski rynek nieruchomości komercyjnych odnotował znaczy spadek wartości inwestycji - 45% od początku roku do końca września 2014 - na co wpływ miała w dużym stopniu sytuacja geopolityczna.

Mike Atwell, Szef Działu Rynków Kapitałowych na Europę Środkowo-Wschodnią, komentuje wyniki wstępnych analiz rynku:

"W całym regionie, z wyjątkiem Rosji, obserwowaliśmy nieprzerwane, silne zainteresowanie inwestorów rynkiem nieruchomości komercyjnych. Wpływ na to miało niskie oprocentowanie oraz zwiększona alokacja w tej klasie aktywów. Obserwując tempo zawieranych transakcji szacujemy, że ostatni kwartał roku przyniesie bardzo dobre wyniki. Nie zaobserwowaliśmy żadnych sygnałów świadczących o spowolnieniu aktywności inwestorów. Przewidujemy dalszy wzrost wartości inwestycji w roku 2015."

Joanna Mroczek, Dyrektor działu doradztwa i badań rynku w CBRE, komentuje:

"Polska jest najaktywniejszym krajem na rynku nieruchomości komercyjnych spośród wszystkich krajów znajdujących się w regionie CEE. Analizując dane z 3 kwartału 2014 roku możemy zauważyć wzmożoną aktywność inwestorów w sektorach nieruchomości biurowych oraz logistyczno-magazynowych. W stosunku do 3 kwartału 2013 roku procent transakcji w obu tych sektorach wzrósł o blisko 20%. Około 60% transakcji podpisanych w 3 kwartale 2014 dotyczyło nieruchomości znajdujących się w Warszawie. Na rynku pojawiło się wiele funduszy amerykańskich, dotychczas nieobecnych w Polsce."

Źródło: CBRE

Udostępnij artykuł: