Wartość kredytów EBI dla Polski wzrosła do 5,04 mld euro w 2017 r.

Gospodarka

Wartość kredytów przyznanych Polsce przez Europejski Bank Inwestycyjny w 2017 r. wyniosła łącznie 5,042 mld euro, co stanowi wzrost o 13% r/r,, podała instytucja. Grupa chce utrzymać podobny poziom finansowania dla Polski w tym roku.

Fot. Pixabay.com

Wartość kredytów przyznanych Polsce przez Europejski Bank Inwestycyjny w 2017 r. wyniosła łącznie 5,042 mld euro, co stanowi wzrost o 13% r/r,, podała instytucja. Grupa chce utrzymać podobny poziom finansowania dla Polski w tym roku.

Wartość kredytów #EBI dla Polski wzrosła do 5,04 mld euro w 2017 r.

Wartość kredytów przyznanych Polsce przez Europejski Bank Inwestycyjny w 2017 r. wyniosła łącznie 5,042 mld euro, co stanowi wzrost o 13% w ujęciu rok do roku. Z uwzględnieniem inwestycji kapitałowych i gwarancji przyznanych przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) o wartości 358,2 mln euro, łączne zaangażowanie Grupy EBI w Polską gospodarkę wyniosło 5,42 mld euro, w wyniku czego Polska stała się piątym co do wielkości odbiorcą finansowania EBI po Włoszech, Hiszpanii, Francji i Niemczech - czytamy w komunikacie EBI.W szczególności, Polsce udało się wdrożyć Plan Inwestycyjny dla Europy, obejmujący operacje o wartości 1,1 mld euro gwarantowane przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS).

W 2018 r. wysokość kredytowania nie niższa niż w 2017 r.

- Widzimy potencjał do dalszego wzrostu nakładów finansowych w Polsce. Miniony rok 2017 zanotowaliśmy jako dobry rok w Polsce - powiedział wiceprezes EBI Vazil Hudak podczas konferencji prasowej.Dodał, że w 2018 r. wartość kredytowania powinna ukształtować się na na poziomie nie niższym niż w 2017 r.W 2017 roku EBI ponad połowę swoich kredytów - 2,65 mld euro - przyznał na modernizacje w sektorze publicznym, zaś 1,54 mld euro przeznaczył dla banków i firm leasingowych. Natomiast kredyty w wysokości ok. 850 mln euro przyznano dużym przedsiębiorstwom i grupom energetycznym.

Wzrastaja zapotrzebowanie na finansowanie

Wolumeny kredytów udzielonych na rzecz banków, firm leasingowych, korporacji i grup energetycznych wzrosły w ujęciu rok do roku, wykazując wzrastające zapotrzebowanie na finansowanie, także poza sektorem publicznym - podkreślono w komunikacie.EBI to udzielająca długoterminowych kredytów instytucja finansowa Unii Europejskiej stanowiąca własność państw członkowskich. Udziela długoterminowych kredytów finansujących oparte na zdrowych podstawach inwestycje w celu przyczyniania się do realizacji celów polityki UE.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: