Wartość transakcji inwestycyjnych w Europie najwyższa od 2007

Finanse i gospodarka

Według najnowszego raportu Savills analizującego europejskie rynki inwestycyjne, w 2013 roku odnotowano najwyższą wartość transakcji inwestycyjnych w całej Europie od 2007 r. Wartość transakcji na tym obszarze* wyniosła w przybliżeniu 141 mld euro, co stanowi 21% wzrost w porównaniu z 2012 rokiem.

Stos pieniędzy
Fot. stock.adobe.com/Wisut

Według najnowszego raportu Savills analizującego europejskie rynki inwestycyjne, w 2013 roku odnotowano najwyższą wartość transakcji inwestycyjnych w całej Europie od 2007 r. Wartość transakcji na tym obszarze* wyniosła w przybliżeniu 141 mld euro, co stanowi 21% wzrost w porównaniu z 2012 rokiem.

Podczas gdy 77 % wolumenu wartości transakcji odnotowano na głównych rynkach w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Francji, rynki peryferyjne również wykazały znaczny wzrost. Rynki w Grecji (+1011%), Irlandii (+210%) i we Włoszech (+138%), po Wielkiej Brytanii (+43%), Polsce (+28%) i Niemczech (+20%), odnotowały najsilniejszy wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych. Wzrost ten jest zwłaszcza widoczny w Grecji, gdzie w wyniku prywatyzacji i sprzedaży aktywów państwowych, nastąpił dziesięciokrotny wzrost wolumenu transakcji, osiągając poziom 900 mln euro. W kolejnych kwartałach 2014 roku, analitycy Savills spodziewają się dwucyfrowego wzrostu wolumenu transakcji w Irlandii (+32 %), Szwecji (+30%) i Francji (+24%), co odzwierciedla powrót do normalnej aktywności. Dwucyfrowego wzrostu oczekuje się również w Hiszpanii (+19%), na co wskazuje niesłabnące zainteresowanie tym rynkiem ze strony inwestorów, przekonanych, że ceny osiągnęły już najniższy możliwy poziom.

Międzynarodowy doradca na rynku nieruchomości zauważa, że inwestorzy transgraniczni odgrywają ważną rolę w poprawie kondycji inwestycyjnych rynków peryferyjnych. Do tych kupujących zaliczają się przede wszystkim fundusze oportunistyczne szukające wyższych zwrotów z inwestycji. W Hiszpanii, udział inwestycji transgranicznych odnotował istotny wzrost z 36% w 2012 do 78% w 2013 roku i odpowiednio we Włoszech, udział wzrósł z 64% do 79% w analogicznym okresie. Wraz z Polską (91%), Hiszpania i Włochy odnotowały najwyższy udział inwestycji transgranicznych spośród wszystkich przebadanych przez Savills krajów. Na głównych rynkach inwestycyjnych, lokalni inwestorzy nadal dominują, a ich udział waha się od 67% we Francji i Niemczech do 88% w Szwecji.

Marcus Lemli, szef Działu Inwestycyjnego Savills w Europie, powiedział: "Inwestorzy zagraniczni spoza Europy napędzają aktywność na wielu rynkach europejskich. Udział kupujących spoza Europy w ogólnym wolumenie transakcji zwiększył się w regionie do blisko 30%, w porównaniu z 25% w 2012 roku. Można to przypisać preferencjom inwestycyjnym globalnych nabywców obecnie aktywnych w Europie. Dla przykładu, inwestycje ze Stanów Zjednoczonych, skąd pochodzi największy na świecie udział kapitału transagranicznego, jest inwestowany w dużej mierze w formie funduszy private equity, które zwykle preferują zakup dużych portfeli nieruchomości. Państwowe fundusze inwestycyjne z Bliskiego Wschodu i Azji - druga największa grupa globalnych graczy obecnie aktywnych w Europie, zwykle decydują się na zakup nieruchomości w wysokości co najmniej 200 milionów euro."

Według raportu Savills, wolumen inwestycyjny w 2013 wzrósł rok do roku we wszystkich sektorach nieruchomości, a największy 27% wzrost odnotował sektor nieruchomości magazynowych i logistycznych. Sektor nieruchomości biurowych wykazał największy udział w całkowitym wolumenie inwestycyjnym i wyniósł 47%, co wskazuje na niewielki spadek w porównaniu z 2012 r., kiedy ten udział wyniósł 51% i świadczy o stabilizującym się rynku.

Stopy zwrotu dla najlepszych nieruchomości w Centralnych Obszarach Biznesu w Londynie, Paryżu i sześciu największych miastach w Niemczech, powróciły do poziomu z 2007 r., i na koniec 2013 roku wynosiły średnio 4,2%. Dla porównania, na wszystkich rynkach uwzględnionych w raporcie, stopy kapitalizacji w Centralnych Obszarach Biznesu wynosiły średnio 5,2% w czwartym kwartale 2013 roku, i spadły o 19 punktów bazowych w porównaniu z czwartym kwartałem 2012 roku, co pokazuje kompresję stóp szósty kwartał z rzędu.

Julia Maurer, z europejskiego Działu Badań Savills, wyjaśnia: "Utrzymują się wyraźne równice pomiędzy stopami zwrotu na rynkach głównych i peryferyjnych. Oczekujemy, że stopy zwrotu pozostaną stabilne w niemal wszystkich sektorach i krajach, jednak z pewnymi wyjątkami. Na przykład, spodziewamy się dalszego umacniania stóp zwrotu w Niemczech, postrzeganych przez inwestorów jako bezpieczne schronienie, a także w Irlandii, która pojawiła się w kręgu zainteresowań globalnych inwestorów. Będziemy też mogli zaobserwować pewne wzmocnienie stóp na rynku hiszpańskim."

Według raportu Savills, średnie stopy kapitalizacji na rynku najlepszych nieruchomości handlowych wyniosły 5,8% w czwartym kwartale 2013 roku, wobec 6% w czwartym kwartale 2012 roku, natomiast stopy kapitalizacji na rynku najlepszych magazynów, wynoszą obecnie 7,4% w porównaniu z 7,7% w tym samym czasie w roku ubiegłym. Analitycy Savills oczekują, że stopy kapitalizacji na rynku najlepszych magazynów spadną na połowie rynków europejskich, w związku ze wzrostem atrakcyjności tego sektora dla inwestorów. Wynika to głównie ze wzrostu rynku e-commerce i wejścia kilku dużych graczy instytucjonalnych ze Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii na rynki Europy kontynentalnej.

* Badanie obejmuje obszar: Austrii, Belgii, Francji, Niemiec, Grecji, Irlandii, Włoch, Holandii, Norwegii, Polski, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii.

Źródło: Savills

Udostępnij artykuł: