Wartość wielowymiarowego obrazu klienta

Relacje

Powiązanie profesjonalizmu ze świadomością informacyjną oraz możliwościami IT w sferze przetwarzania danych to strategiczna podstawa przewagi konkurencyjnej, nowoczesnej bankowości relacyjnej.

Powiązanie profesjonalizmu ze świadomością informacyjną oraz możliwościami IT w sferze przetwarzania danych to strategiczna podstawa przewagi konkurencyjnej, nowoczesnej bankowości relacyjnej.

Bezprecedensową debatę środowiska bankowego z przedstawicielami świata IT, zorganizował 6 marca 2014 r. Miesięcznik Finansowy BANK. Dyskutowano o tym, czy podejście Customer Livetime Management (CLTV) to dla banków szansa na wyróżnienie się na tle rynku, możliwość pozyskania nowych klientów, optymalizacja portfela czy raczej "zamiatanie pod dywan" i zapomniany obowiązek.

Po raz pierwszy skonfrontowano teoretyczne założenia CLTV z bankową praktyką w kontekście konieczności kompleksowego zarządzania zasobami danych, zdeponowanych w zasobach instytucji finansowych. Omówione zostały wyzwania wynikające ze zjawiska konwergencji wielokanałowych usług bankowych oraz ewolucji świadomości i oczekiwań klientów.

140308.debata.01.600x400

Fot. Wojciech Łączyński

Klucz do satysfakcjonującej banki wartości dodanej, będącej rezultatem strategii opartej na CLTV to zaspokojenie coraz lepiej zdefiniowanych, wyrafinowanych potrzeb klienta, pełne partnerstwo i poszanowanie zasad poufności danych. Bankowcy podkreślili wagę umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych do eksploracji danych.

Partnerem wydarzenia, które odbyło się w warszawskim hotelu "Hilton" była TERADATA Polska.

Janusz Grobicki

Udostępnij artykuł:

Wartość wielowymiarowego obrazu klienta

Bankowość

Powiązanie profesjonalizmu ze świadomością informacyjną oraz możliwościami IT w sferze przetwarzania danych to strategiczna podstawa przewagi konkurencyjnej, nowoczesnej bankowości relacyjnej.

Powiązanie profesjonalizmu ze świadomością informacyjną oraz możliwościami IT w sferze przetwarzania danych to strategiczna podstawa przewagi konkurencyjnej, nowoczesnej bankowości relacyjnej.

Bezprecedensową debatę środowiska bankowego z przedstawicielami świata IT, zorganizował 6 marca 2014 r. Miesięcznik Finansowy BANK. Dyskutowano o tym, czy podejście Customer Livetime Management (CLTV) to dla banków szansa na wyróżnienie się na tle rynku, możliwość pozyskania nowych klientów, optymalizacja portfela czy raczej "zamiatanie pod dywan" i zapomniany obowiązek.

Po raz pierwszy skonfrontowano teoretyczne założenia CLTV z bankową praktyką w kontekście konieczności kompleksowego zarządzania zasobami danych, zdeponowanych w zasobach instytucji finansowych. Omówione zostały wyzwania wynikające ze zjawiska konwergencji wielokanałowych usług bankowych oraz ewolucji świadomości i oczekiwań klientów.

140308.debata.01.600x400

Fot. Wojciech Łączyński

Klucz do satysfakcjonującej banki wartości dodanej, będącej rezultatem strategii opartej na CLTV to zaspokojenie coraz lepiej zdefiniowanych, wyrafinowanych potrzeb klienta, pełne partnerstwo i poszanowanie zasad poufności danych. Bankowcy podkreślili wagę umiejętności wykorzystania narzędzi informatycznych do eksploracji danych.

Partnerem wydarzenia, które odbyło się w warszawskim hotelu "Hilton" była TERADATA Polska.

Janusz Grobicki

Udostępnij artykuł: