Wartości średnich wskaźników przeliczeniowych w programie „Mieszkanie dla Młodych” obowiązujące w II kwartale 2015r.

Komentarze ekspertów

Dnia 1 kwietnia Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował średnie wskaźniki przeliczeniowe przyjęte w programie "Mieszkanie dla Młodych" dla ustalenia maksymalnej ceny nabycia mieszkania i kwoty dofinansowania wkładu własnego, obowiązujące w drugim kwartale 2015r.

Dnia 1 kwietnia Bank Gospodarstwa Krajowego opublikował średnie wskaźniki przeliczeniowe przyjęte w programie "Mieszkanie dla Młodych" dla ustalenia maksymalnej ceny nabycia mieszkania i kwoty dofinansowania wkładu własnego, obowiązujące w drugim kwartale 2015r.

Miasta wojewódzkie
W większości miast wojewódzkich limity cen w programie wzrosły. Największą zmianę na plus zanotowano w Olsztynie - limit cenowy wzrósł tam o 6,35% w stosunku do poprzedniego kwartału i obecnie wynosi  5 465,34 PLN/m². Nowy limit dla stolicy Warmii i Mazur sprawił, że jest on trzecim najwyższym (po limitach obowiązujących Warszawie i Poznaniu) aktualnie obowiązującym limitem w kraju.

W trzech miastach wojewódzkich, tj. Lublinie, Bydgoszczy oraz Kielcach, limity wzrosły o ponad 100 PLN/m² (odpowiednio o 163,49 PLN,  128,7 PLN oraz 116 PLN w stosunku do I kwartału 2015 roku). Do kosmetycznych zmian, nieprzekraczających 10 PLN, doszło w czterech miastach: w Szczecinie, Poznaniu, Opolu oraz w Warszawie, gdzie limit wzrósł o 5,18 PLN/m². Maksymalna cena metra kwadratowego powierzchni użytkowej mieszkania nabywanego ze wsparciem w ramach programu wynosi obecnie w Warszawie 6 588,32 PLN.

 

Limit cenowy został najbardziej obniżony w stolicy Podkarpacia - prawie o 7% w stosunku do ubiegłego kwartału i wynosi obecnie 4 049,65 PLN/m². Do obniżki doszło także w Łodzi, Gorzowie Wielkopolskim oraz Zielonej Górze. Obowiązujące od 1 kwietnia br. wysokości limitów kształtują się w tych miastach na poziomie 4 515,5 PLN/m² w Łodzi oraz 4 052,4 PLN/m² w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.

150403.Nowe.limity.wyk1.01.600x

Gminy sąsiadujące z miastami wojewódzkimi
Na nowych limitach cenowych najbardziej skorzystają mieszkańcy gmin sąsiadujących z Kielcami, gdzie dofinansowanie do pierwszego mieszkania będzie można uzyskać w przypadku lokalu, którego cena nie przekroczy 3 955,54 PLN za metr kwadratowy (o 147,41 PLN/m² więcej, niż w poprzednim kwartale). Trzyprocentowy wzrost limitów w stosunku do poprzedniego kwartału zwiększy także dostępność mieszkań w gminach okalających Lublin, Bydgoszcz oraz Toruń.

W gminach przylegających do Rzeszowa, gdzie limit spadł najbardziej, bo o 4,39%, maksymalna cena nabycia mieszkania ze wsparciem rządowym wynosi w drugim kwartale br. 3 809,95 PLN za metr kwadratowy.

Symboliczne zmiany limitów, w okolicach 1%, zanotowano w gminach okalających Gorzów Wielkopolski i Zieloną Górę, Kraków, Warszawę, Opole, Białystok, Olsztyn, Poznań oraz Szczecin.

150403.Nowe.limity.wyk2.01.500x

Pozostałe gminy
W pozostałych gminach największe zmiany nastąpiły w województwie świętokrzyskim i lubuskim, gdzie limity wzrosły odpowiednio o 3,87% oraz 3,10%. Do największych spadków limitów doszło w województwie małopolskim (o 128,15 PLN mniej w stosunku do poprzedniego kwartału) oraz w województwie łódzkim (o 79,2 PLN mniej niż kwartał wcześniej). Na niezmienionym poziomie pozostał limit cenowy dla województwa zachodniopomorskiego - wynosi on obecne 3 914,90 PLN/m².

150403.Nowe.limity.wyk3.01.500x

Pełne zestawienie limitów cen mieszkań obowiązujących w drugim kwartale 2015 roku, zmianę kwartał do kwartału oraz wysokość 10% dopłaty do lokalu mieszkalnego o powierzchni 50 m² przedstawia poniższa tabela:

150403.Nowe.limity.tab.a.01.600x150403.Nowe.limity.tab.b.01.600x

Ilona Kostrzewska

Analityk Rynku Nieruchomości

Dział Badań i Analiz Rynku Nieruchomości
Centrum AMRON

 

Udostępnij artykuł: