Ważna decyzja Komisji Europejskiej dla małych banków i ich klientów

Bankowość spółdzielcza / Komentarze ekspertów

Komisja Europejska zatwierdziła przedłużenie do 29 października 2021 roku polskiego programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla banków spółdzielczych i małych banków komercyjnych. Decyzję Komisji Europejskiej komentuje Karolina Jankowiak, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju i Kontrolingu SGB-Banku SA.

Komisja Europejska zatwierdziła przedłużenie do 29 października 2021 roku polskiego programu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla banków spółdzielczych i małych banków komercyjnych. Decyzję Komisji Europejskiej komentuje Karolina Jankowiak, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju i Kontrolingu SGB-Banku SA.

To decyzja ważna dla sektora bankowości spółdzielczej i małych banków komercyjnych.

Dobrze się stało, że zgoda Komisji Europejskiej została uzyskana przed zakończeniem funkcjonowania poprzedniego programu, ponieważ nie zachodzi niebezpieczeństwo powstania sytuacji, w której działania i ewentualna pomoc BFG nie byłaby możliwa ze względu na brak jego zatwierdzenia.

Czytaj także: Komisja Europejska przedłużyła polski program restrukturyzacji banków

Większość banków spółdzielczych funkcjonuje w ramach Systemów Ochrony Instytucjonalnej i w tym przypadku ewentualna pomoc finansowa uzyskiwana jest w pierwszej kolejności w ramach tych Systemów.

Działają jednak również banki spółdzielcze, które funkcjonują poza strukturami Systemów Ochrony i Zrzeszeń, i które takiej dodatkowej ochrony nie posiadają. 

Dla nich, a także dla małych banków komercyjnych ścieżka restrukturyzacji, o której mowa w programie i możliwość uruchomienia pomocy publicznej jest zatem niezwykle istotna.

Dzięki tej pomocy w sytuacjach trudnych oszczędności osób fizycznych  i przedsiębiorstw chronione są znacznie mocniej.

Jest to szczególnie ważne w okresie pandemii. Jej skutki negatywnie oddziałują na całą gospodarkę, w tym na klientów instytucji finansowych, a to w konsekwencji wpływa na spadki wyników finansowych banków.

Z takiej perspektywy możliwość skorzystania przez BFG z programu staje się korzystna zarówno dla sektora finansowego, jak i całej gospodarki.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: