Wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) z wykorzystaniem rozwiązania IBM

Tylko u nas

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) to system informatyczny, w którym dane medyczne gromadzone są w formie elektronicznej. W Polsce zasady prowadzenia EDM określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) to system informatyczny, w którym dane medyczne gromadzone są w formie elektronicznej. W Polsce zasady prowadzenia EDM określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.

Do 1 sierpnia 2017 roku placówki ochrony zdrowia powinny wdrożyć system informatyczny klasy EDM zgodny z wymienionym rozporządzeniem. Komputronik Biznes zrealizował taki projekt dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (WCPiT) w Poznaniu. Centrum udziela specjalistycznych i wysokospecjalistycznych świadczeń w zakresie chorób płuc i gruźlicy oraz towarzyszących im chorób wewnętrznych. W ramach realizowanego projektu wdrożono rozwiązania firmy IBM. Są to serwery z serii x3650 i macierz IBM Storwize V3700. System, w którym gromadzone będą dane, zajmuje niewiele miejsca a można w nim umieścić do 120 dysków w kompaktowych obudowach 2U.

Funkcja FlashCopy umożliwia natychmiastowe tworzenie kopii zapasowych danych lub kopii do testowania aplikacji. Optymalizację wykorzystania powierzchni dyskowych zapewnia wirtualizacja wewnętrznej pamięci masowej i optymalizacja przydzielania pojemności. Obecnie zarządzanie coraz większą liczbą ważnych dla instytucji danych wymaga rozwiązań, które tak jak Storwize V3700 są inteligentne i łatwe w obsłudze. Macierz jest wyposażona w zaawansowane oprogramowanie, spotykane zwykle w droższych systemach. Jak podaje przedstawiciel szpitala, macierz Storwize zapewnia integralność pomiędzy systemami informatycznymi w szpitalu a innymi aplikacjami, z których korzysta personel na przykład aplikacjami biurowymi, graficznymi, do przeglądania obrazów radiologicznych lub filmów w formacie DICOM oraz wyników laboratoryjnych itp.

Komputronik Biznes ma wyspecjalizowany dział do obsługi klientów z branży medycznej, który realizuje projekty informatyczne i wyposażeniowe dla placówek służby zdrowia. Firma jest integratorem rozwiązań na rynku IT, ma 6 filii w największych miastach Polski i wchodzi w skład struktury Grupy Kapitałowej Komputronik SA.

Źródło: Bohdan Szafrański

Udostępnij artykuł: