Wdrożenie PSD2 na ostatniej prostej. KIR dostarczy usługi wspierające standard Polish API

Prawo i regulacje / Technologie i innowacje

Ustawa wprowadzająca zapisy dyrektywy PSD2, zmieniająca ustawę o usługach płatniczych, została 9 stycznia przyjęta przez Radę Ministrów i trafiła do dalszych prac legislacyjnych.

Mężczyzna trzymający tablet
Fot. Pixabay.com

Ustawa wprowadzająca zapisy dyrektywy PSD2, zmieniająca ustawę o usługach płatniczych, została 9 stycznia przyjęta przez Radę Ministrów i trafiła do dalszych prac legislacyjnych.

#KIR: wdrożenie dyrektywy #PSD2 do prawa polskiego jest na ostatniej prostej #PolishAPI #banki #ZBP

Jednocześnie Związek Banków Polskich skierował do konsultacji publicznych projekt standardu interfejsu komunikacyjnego między podmiotami prowadzącymi rachunki płatnicze ze stronami trzecimi – Polish API.Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w komunikacie z dnia 12 stycznia br. podkreślił znaczenie bezpieczeństwa i wskazał jako preferowane ustanowienie bezpiecznych interfejsów komunikacyjnych. Co ważne, UKNF wyraził swoje kierunkowe poparcie dla inicjatywy ZBP utworzenia standardu Polish API. Inicjatywa ta może zagwarantować ujednolicone i bezpieczne zasady dostępu Third Party Providers (TPP) do rachunków płatniczych.

Rozwój rynku i zwiększenie bezpieczeństwa klientów

Standaryzacja będzie kluczowa dla upowszechnienia nowych usług. Celem Polish API jest nie tylko sama standaryzacja, ale stworzenie wygodnych, nowoczesnych i jednocześnie bezpiecznych interfejsów do komunikacji z bankami i innymi podmiotami prowadzącymi rachunki płatnicze. Cechy te od lat charakteryzują polski sektor bankowy i płatniczy. Jeden standard ułatwi rozwój rynku, upraszczając dostęp podmiotów trzecich do rachunków klientów, a z drugiej strony ułatwi zachowanie bezpieczeństwa klientów.

– Należy podkreślić, że sam standard może nie wystarczyć. Nadal byłyby potrzebne liczne integracje stron trzecich z bankami (i innymi podmiotami prowadzącymi rachunki płatnicze), a ze względu na różnice w serwisach internetowych tych ostatnich, także  ich interfejsów API – wyjaśnia Piotr Alicki, prezes zarządu KIR. – Z tego powodu KIR pracuje nad utworzeniem usług wspierających standard Polish API, tzw. usług HUB PSD2, dzięki którym wdrożenie Polish API będzie mogło być jeszcze bardziej efektywne, szybkie i dające szeroki dostęp podmiotom trzecim, a w efekcie klientom do nowych usług, jednocześnie zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa – podsumowuje Piotr Alicki.

Wyrównanie szans

Polish API oraz HUB PSD2 to także większa szansa, że nowe usługi dostępu do inicjacji płatności oraz do informacji o rachunkach płatniczych będą osiągalne dla wszystkich klientów, bez względu czy mają rachunki płatnicze w bankach czy innych podmiotach prowadzących rachunki płatnicze, niezależnie czy są to duże czy małe podmioty. Dzięki temu wyrównają się szanse zarówno dla stron trzecich jak i podmiotów prowadzących rachunki płatnicze (głównie banki).Wdrożenie nowych usług będzie skoordynowane z harmonogramem wdrażania PSD2 w Polsce, upowszechnianiem Polish API oraz wejściem w życie regulacyjnych standardów technicznych, precyzujących szczegóły wymaganych interfejsów.

Źródło: Informacja prasowa KIR

Udostępnij artykuł: