Wdrożenie Strategicznego Zarządzania Przedsiębiorstwem w PGNiG S.A. przez KBJ S.A.

Finanse i gospodarka

KBJ wspólnie z SAP Polska wykonała dla PGNiG wdrożenie obsługi procesów zarządzania przez cele (MBO) na platformie SAP Strategy Management.

Ze względu na złożoność przedsięwzięcia, faza projektowania rozpoczęła się z 2012 r., realizacja zakończyła się szkoleniami pracowników w 2013 r. Wdrożenie objęło zarówno centralę, oddziały, jaki i wybrane spółki Grupy Kapitałowej PGNiG.

Zarządzanie przez cele, które jest od dawna stosowaną metodą zarządzania w światowych koncernach zaczęło być popularne również w Polsce. Podstawą są techniki służące do określania celów przez zarząd, a następnie ich realizacji i oceny.

Dzięki MBO wzrasta motywacja pracowników, realnego wymiaru nabiera system premiowania, tym samym wzrasta efektywność przedsiębiorstwa. Nie bez znaczenia są oddolne inicjatywy, które mogą być z powodzeniem realizowane w takim modelu zarządzania, w przeciwieństwie do tradycyjnych modeli, w których cele wyznaczane są tylko przez personel kierowniczy.

Znacznym ułatwieniem dla wdrożenia MBO jest możliwość administrowania nim poprzez zintegrowany system informatyczny, który ułatwia komunikację, proces wdrażania celów i systematyzuje ocenę wykonanych działań. Projekt polegał na wdrożeniu rozwiązania MBO w oparciu o funkcjonalność SAP BusinessObjects Strategy Management.

W Grupie Kapitałowej PGNiG system MBO funkcjonuje od czterech lat i pozwala obiektywnie ocenić wyniki pracy kadry menadżerskiej. Uprzednio funkcjonujące narzędzie informatyczne miało charakter przejściowy. Podjęto decyzję o wdrożeniu jednego systemu zapewniającego obsługę wszystkich wymaganych procesów dotyczących planowania, monitorowania oraz rozliczania celów w zakresie MBO.

Bezpieczeństwo danych było dla PGNiG niezwykle ważne, jak również minimalizacja ograniczeń w ich dostępie – tak, aby komunikacja przebiegała bez zakłóceń.

Spółka KBJ wdrożyła system, przeprowadziła niezbędne testy, bez żadnych zakłóceń zrealizowała migrację danych, następnie przeszkoliła administratorów rozwiązania. Jednak nie tylko techniczna strona przedsięwzięcia jest ważna w takich projektach, nie mniej istotna jest wiedza biznesowa ekspertów firmy odpowiedzialnej za wdrożenie.

Specjaliści KBJ opracowali optymalny sposób wprowadzania danych, schematy zarządzania nadawaniem uprawnień, stworzyli system monitorowania i wskaźniki służące do oceny wyników. Zaprojektowany został również dostosowany ściśle do potrzeb PGNiG system raportowania.

„Projekt dla PGNiG był dla nas wyzwaniem, ponieważ wymagał dostarczenia klientowi rozwiązania centralnego, zintegrowanego z obecną infrastrukturą przy niezwykle napiętym harmonogramie prac oraz konieczności dostosowania rozwiązania SAP SM do procesów biznesowych PGNiG” mówi Artur Jedynak – prezes KBJ S.A.

Źródło: KBJ

Udostępnij artykuł: