We wrześniu malała sprzedaż detaliczna

Polecamy

W minionym miesiącu, w skali roku, odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych o 6,3% (we wrześniu 2015 r. było to 2,9%). Jednak miesiąc wcześniej, w sierpniu br., wzrost sprzedaży wynosił 7,8%. Widać zatem, iż dynamika tego wzrostu wykazuje, że w porównaniu z sierpniem br. sprzedaż detaliczna zmalała o 1,4% (wobec spadku przed rokiem o 0,1%).

W okresie styczeń – wrzesień br. wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku wyniósł 5,3% (wobec wzrostu o 3,5% w 2015 r.). Generalnie – jak podkreśla Główny Urząd Statystyczny – sprzedaż detaliczna w cenach stałych we wrześniu br. była wyższa w skali roku w większości grup (dane dotyczą przedsiębiorstw handlowych i niehandlowych o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

Wśród grup o znaczącym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem najwyższy wzrost odnotowano w podmiotach prowadzących pozostałą sprzedaż detaliczną w niewyspecjalizowanych sklepach (o 14,6% wobec wzrostu o 3,3% przed rokiem). Znaczące zwiększenie sprzedaży zaobserwowano również w jednostkach zaklasyfikowanych do grupowań: “paliwa stałe, ciekłe i gazowe” (o 6,0% wobec spadku o 2,5% przed rokiem), “żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (o 5,9%) oraz “pojazdy samochodowe, motocykle, części” (o 5,2%). Spadek sprzedaży odnotowano w grupowaniu “pozostałe” (o 7,1% wobec spadku przed rokiem o 10,5%).

W pozostałych grupach o niższym udziale w sprzedaży detalicznej ogółem wysoki wzrost odnotowano w podmiotach zajmujących się sprzedażą farmaceutyków, kosmetyków i sprzętu ortopedycznego (o 16,5%) oraz w jednostkach handlujących tekstyliami, odzieżą i obuwiem (o 10,8%).

Szczegóły:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/handel/dynamika-sprzedazy-detalicznej-we-wrzesniu-2016-roku,14,21.html

Bogdan Koblański

Udostępnij artykuł: