Webinarium PAB-WIB 2021/18: 2 grudnia 2021 r., godz. 10.00-13.00

Rejestracja na webinarium Kształtowanie się nowej generacji przemysłu określanej mianem „Przemysł 4.0” i związanych z tą zmianą konsekwencji dla otoczenia sektora przemysłowego. Wdrażanie i rozwój przemysłu 4.0 w Polsce oraz konsekwencji powstawania nowej generacji przemysłu dla sektora bankowego dostępna jest na stronie: aleBank.pl/WebinariaPABWIB.