Webinarium PAB-WIB 2022/11: 21 czerwca 2022 r., godz. 10.00-13.00

Rejestracja na webinarium jest możliwa na stronie: aleBank.pl/WebinariaPABWIB