Wejść na rynek międzynarodowy i… wygrać! Jak robią to najlepsi?

Finanse i gospodarka

Jak zarządzać globalnym przedsiębiorstwem i wypracować umiejętność pracy w międzynarodowym środowisku? Odpowiedzi m.in. na te pytania padły podczas drugiej odsłony konferencji Think Tanku "POLAND, GO GLOBAL!", będącej wspólną inicjatywą KGHM Polska Miedź S.A. oraz ICAN Institute, wydawcy Harvard Business Review Polska. Konferencja odbyła się 25 marca 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

Jak zarządzać globalnym przedsiębiorstwem i wypracować umiejętność pracy w międzynarodowym środowisku? Odpowiedzi m.in. na te pytania padły podczas drugiej odsłony konferencji Think Tanku "POLAND, GO GLOBAL!", będącej wspólną inicjatywą KGHM Polska Miedź S.A. oraz ICAN Institute, wydawcy Harvard Business Review Polska. Konferencja odbyła się 25 marca 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie.

130327.hbrp.03.308x205W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A. i przedstawiciele rektoratów trzech uczelni technicznych podpisali list intencyjny w sprawie realizacji wspólnego projektu o współpracy w przygotowaniu kadr. Sygnatariuszami byli: Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Politechniki Śląskiej oraz Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej. "W poszukiwaniu kompetencji globalnych potrzebujemy nowych kadr" - powiedział Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM. - "Cel ten zobowiązuje nas także do korzystania jak najszerzej z dorobku nauki, uczelni i ośrodków badawczych".

130327.hbrp.02.205x308"Think Tank "POLAND, GO GLOBAL!" ma służyć rozszerzaniu i popularyzacji idei globalizacji polskich przedsiębiorstw i spółek" - powiedział Andrzej Jacaszek, wydawca polskiej edycji Harvard Business Review. - "Mówimy, jak przez innowacyjność zwiększać swoją globalizację, powiększać swoje rynki sprzedażowe na świecie, chociażby przez zdolność do fuzji i przejęć". Redaktor naczelny Harvard Business Review Polska dr Witold Jankowski przedstawił tajniki skutecznych fuzji i przejęć firm.

W konferencji wzięło udział ponad 200 osób, wśród nich m.in. Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Paweł Tamborski z Ministerstwa Skarbu Państwa, Jacek Guliński z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przedstawiciele ministerstw, instytucji publicznych, świata akademickiego i największych polskich przedsiębiorstw. Konferencja w całości transmitowana była na stronie na www.polandgoglobal.pl.

Patronatem honorowym Think Tank "POLAND, GO GLOBAL!" objęła Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka.

130327.hbrp.patroni.04.599x180

Źródło: Harvard Business Review Polska

Udostępnij artykuł:

Wejść na rynek międzynarodowy i… wygrać! Jak robią to najlepsi?

Polecamy

Jak zarządzać globalnym przedsiębiorstwem i wypracować umiejętność pracy w międzynarodowym środowisku? Odpowiedzi m. in. na te pytania padną już 25 marca 2013 r. podczas konferencji Think Tanku "POLAND, GO GLOBAL!".

Jak zarządzać globalnym przedsiębiorstwem i wypracować umiejętność pracy w międzynarodowym środowisku? Odpowiedzi m. in. na te pytania padną już 25 marca 2013 r. podczas konferencji Think Tanku "POLAND, GO GLOBAL!".

Już 25 marca 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie liderzy polskiego biznesu podejmą temat skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem globalnym. Jakich kompetencji potrzebuje globalna firma? Jak krok po kroku zbudować efektywną strategię międzynarodowej ekspansji? Swoimi praktykami w tym obszarze biznesu podzielą się m. in. R. Haslehner, partner i dyrektor zarządzający The Boston Consulting Group w Wiedniu oraz A. Sawicki, wiceprezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.!

Tylko w 2011 roku wartość wielkość bezpośrednich inwestycji zagranicznych polskich firm zbliżyła się do 45 miliardów USD, co oznacza, że w ciągu 5 ostatnich lat skumulowana wielkość środków zainwestowanych przez polskich przedsiębiorców wzrosła o ponad 200%.

Polskim menedżerom wciąż jednak brakuje narzędzi, ułatwiających efektywne zarządzanie w warunkach międzynarodowych. Dlatego druga konferencja organizowana w ramach Think Tanku "POLAND, GO GLOBAL!" zostanie w pełni poświęcona najlepszym praktykom z zakresu budowania przedsiębiorstwa na skalę międzynarodową.

Podczas konferencji zostanie podpisany list intencyjny dotyczący realizacji wspólnego projektu o współpracy w przygotowaniu kadr a w szczególności w zakresie możliwości odbywania praktyk i staży w kopalniach należących do KGHM International Ltd. w Kanadzie, USA i Chile przez studentów i pracowników Uczelni. jego sygnatariuszami będą:

  • Wydział Górnictwa i Geoinżynierii AGH Kraków
  • Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH Kraków
  • Wydział Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach
  • Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej

W konferencji weźmie udział ponad 200 osób, wśród nich m. in. przedstawiciele ministerstw, instytucji publicznych, świata akademickiego i największych polskich przedsiębiorstw. Więcej informacji na www.polandgoglobal.pl

Udostępnij artykuł: