Werner Georg Mayer odpowiedzialny za obszar operacji i IT w Raiffeisen Polbanku

Kadry

Rada Nadzorcza Raiffeisen Bank Polska powołała 18 kwietnia 2017 r. Wernera Georga Mayera do pełnienia funkcji członka zarządu nadzorującego zarządzanie obszarem operacji i IT z zastrzeżeniem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego, o ile taka zgoda okaże się konieczna. Uchwała wchodzi w życie z dniem poinformowania przez KNF o podjętej decyzji, jednakże nie wcześniej niż 1 maja br. Werner Georg Mayer zastąpi Ryszarda Drużyńskiego, który ustąpił z tego stanowiska z końcem stycznia 2017 r.

Werner Georg Mayer karierę zawodową w Grupie RBI rozpoczął w 2009 roku na stanowisku menedżerskim w obszarze IT. W latach 2012-13 brał udział w przygotowaniu i nadzorowaniu prac związanych z fuzją Raiffeisen Bank Polska i Polbank EFG. W latach 2013-16 odpowiadał za restrukturyzację Raiffeisen Banku w Słowenii, będąc członkiem zarządu nadzorującym obszary operacji i IT, finansów oraz zarządzania ryzykiem. Po sprzedaży w czerwcu 2016 r. przez RBI banku w Słowenii Werner Georg Mayer powrócił do centrali Grupy, zostając doradcą zarządu RBI.

Jego wcześniejsze doświadczenia obejmowały pracę w firmach technologicznych oraz w austriackim sektorze bankowym. Werner Georg Mayer ukończył studia z zakresu finansów i handlu na Uniwersytecie Nauk Stosowanych BFI w Wiedniu oraz podyplomowy program MBA na Uniwersytecie Dunajskim w Krems.

Raiffeisen Polbank