Wiadomości

Niestrawny zakalec

11.07.2011 12:08, Andrzej Lazarowicz

Każde kłamstwo wypowiedziane nawet tysiąc razy nie stanie się rzeczywistością - rzekł przed laty Wilhelm Keppler. Większość jednak mu nie uwierzyła. Osobliwie zaś - większość polityków. I stało się, że ci demiurdzy, uzurpujący sobie prawo budowania coraz lepszych (rzecz jasna ich zdaniem) warunków życia pobratymców, stworzyli kilka światów równoległych, w których rzeczywistość, imaginacje i kłamstwa wymieszały się ze sobą niczym mąka, drożdże, jaja i bakalie. Jeno zamiast smakowitej babki wyszedł zakalec. I teraz nikt się do niego przyznać nie chce. Czytaj więcej...


Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku

09.07.2011 17:58, Raporty

W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych i 30 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), pozostałe miały zróżnicowaną formę organizacyjną (po jednej spółce cywilnej i jawnej, 7 firm prowadziły osoby fizyczne w ramach działalności gospodarczej). Czytaj więcej...


Jak chronić firmę przed wyciekiem danych?

09.07.2011 11:00, Polecamy

W dużych przedsiębiorstwach i korporacjach częsta wymiana sprzętu IT to standard, z którym wiąże się szereg niebezpieczeństw - przede wszystkim ryzyko udostępnienia poufnych danych osobom trzecim. Użycie polecenia delete nie usuwa skutecznie informacji zapisanych na dyskach twardych, a ich wydostanie się poza firmę niesie za sobą nie tylko poważne konsekwencje finansowe i prawne, ale przede wszystkim godzi w jej dobre imię. Czytaj więcej...

Kryształy Przetargów Publicznych zostaną przyznane po raz trzeci

07.07.2011 15:44, Kadry, Samorząd

Do 31 sierpnia można zgłaszać kandydatów do nagrody Kryształy Przetargów Publicznych. Organizatorem konkursu jest miesięcznik "Przetargi Publiczne", a patronat honorowy objęli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (patronat w kategorii "Realizacja zadań związanych z rozwojem obszarów wiejskich") oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (patronat w kategorii "Zadania związane z ochroną środowiska"). Czytaj więcej...


Multi-Tax, czyli jak skutecznie dotrzeć do emigrantów

07.07.2011 06:50, Polecamy

W maju w ramach Grupy Kapitałowej Euro-Tax.pl S.A., zajmującej się zwrotem podatku nadpłaconego przez polskich emigrantów, ruszył projekt Multi-Tax. Opiera się on na innowacyjnym zastosowaniu marketingu bezpośredniego. Dzięki niemu cała Grupa, która od 2006 roku odzyskała ponad 175 mln PLN podatku dla ponad 75 tys. osób, dotrze do jeszcze większej liczby potencjalnych klientów. Czytaj więcej...Raport Polska 2011. Gospodarka – Społeczeństwo – Regiony

06.07.2011 19:59, Raporty

"Ostatnie lata przyniosły widoczny postęp w kształtowaniu systemu kierowania rozwojem kraju. Wypracowano podstawy prawne uchwalając (2006 r.) i nowelizując (2008 r.) ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Rząd przyjął "Założenia systemu zarządzania rozwojem kraju" (2009 r.), a następnie "Plan uporządkowania strategii rozwoju". Finalizowane są prace nad długofalową (do 2030 r.) i średniookresową (do 2020 r.) strategią rozwoju kraju oraz ośmioma tzw. strategiami zintegrowanymi obejmującymi główne obszary życia społeczno-gospodarczego. Od 2010 r. obowiązuje Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego." Czytaj więcej...


Masowe wykształcenie wyższe?

06.07.2011 10:53, Kadry, Raporty

Polska plasuje się w ścisłej światowej czołówce pod względem liczby absolwentów szkół wyższych. Jak wynika z raportu OECD "Education at glance", odsetek osób w wieku szkolnym, które zdobyły wykształcenie wyższe wyniósł niemal 50 proc. (w 2008 r.), tym samym wyprzedziliśmy takie kraje jak Wielka Brytania oraz Stany Zjednoczone. Eksperci szacują, że w latach 2012-2014 studia ukończy kolejne 2 mln absolwentów. Jakie perspektywy mają zatem młodzi ludzie z dyplomem, skoro już teraz rynek pracy wydaje się być nimi nasycony? Czytaj więcej...
Ekonomiczne sygnały

04.07.2011 13:08, Raporty

Osłabienie ze światłem na horyzoncie Z wielu krajów nadeszły gorsze informacje o koniunkturze w sektorze przemysłowym. W Polsce indeks PMI jest na najniższym poziomie od 18 miesięcy. Podobna sytuacja jest w strefie euro, Wielkiej Brytanii i Chinach. Globalna gospodarka ewidentnie jest w dołku, ale na horyzoncie widać również optymistyczne sygnały. Czytaj więcej...Ważne decyzje Walnego Zgromadzenia PKO Banku Polskiego

01.07.2011 10:08, Bankowość, Kadry

Powołanie nowej Rady Nadzorczej i uchwały związane z planowaną wtórną ofertą publiczną sprzedaży akcji PKO Banku Polskiego - to główne decyzje podjęte na zakończonym właśnie Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO Banku Polskiego. Walne Zgromadzenie zdecydowało również o podziale zysku Banku osiągniętego w 2010 roku i wypłacie dywidendy. Czytaj więcej...


Raport OECD: “Nauka, Technologia i Przemysł 2010”

30.06.2011 20:24, Raporty

Opublikowano 8. raoirt OECD "Nauka, Technologia i Przemysł" za rok 2010. Raport bada trendy, perspektywy i kierunki rozwoju w dziedzinie nauki, technologii i przemysłu na całym obszarze OECD i głównych gospodarek krajów trzecich. Oprócz syntezy najnowszych dostępnych informacji na temat najważniejszych wydarzeń, zawiera rozdział dotyczący projektowania i oceny strategii w zakresie innowacji: "policy mix". Zawiera również indywidualne analizy dotyczące nauki i innowacyjności poszczególnych państw w kontekście ich aktualnej strategii w tym zakresie i stojących przed nimi wyzwań. Czytaj więcej...Gadanie nic nie kosztuje

30.06.2011 13:09, Andrzej Lazarowicz

Wygadywanie bzdur i tego, co ślina na język przyniesie powoli staje się polską specjalnością. Pisałem już o tym kilkakrotnie, za każdym razem mając nadzieję, że czynię to po raz ostatni, bo coś jednak w mentalności gadających głów się zmieni. Nie miałem racji - z żalem przyznaję. Jak również z żalem, słuchając tychże głów, powtarzam za jednym z moich ulubionych bohaterów, Forrestem Gumpem: większość ludzi, póki ma usta zamknięte, nie sprawia wrażenia głupków. Czytaj więcej...Konferencja prasowa pt. “675 mln zł w nowych instrumentach finansowych CIP dla polskich przedsiębiorców!”

30.06.2011 11:10, Relacje

Już w lipcu przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z nowych instrumentów unijnego wsparcia. 29 czerwca br. podpisano pierwszą polską umowę reporęczeniowa w ramach Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP) oraz ogłoszono rynkowe aktywowanie pierwszej linii leasingowej poręczanej przez Europejski Fundusz Inwestycyjny. W efekcie do polskich mikro, małych i średnich firm trafi wkrótce ponad 675 mln zł preferencyjnych środków finansowych. Czytaj więcej...
0