Wiadomości
Recenzja książki dr. Cezarego Szyjko pt.: Klimat dla klimatu: polskie samorządy terytorialne wobec priorytetów zrównoważonego rozwoju

17.08.2012 09:00, Polecamy

Recenzowana praca jest jednym z nielicznych w Polsce podręczników do przedmiotu bezpieczeństwo energetyczne, wykładanego w szkołach wyższych na kierunkach stosunki międzynarodowe, europeistyka i politologia. Celem... Czytaj więcej...