Prezentacje: WIB – Scenariusze wychodzenia z kryzysu

BANK 2009/12

Wnioski dla strategii biznesowych, polityki zarządzania kadrami i kształcenia nowych umiejętności w sektorze usług finansowych w UE.

Mariola Szymańska-Koszczyc
Wiceprezes Warszawskiego Instytutu Bankowości

Na zlecenie Dyrektoriatu Generalnego ds. Zatrudnienia, Spraw Socjalnych i Równości Szans Komisji Europejskiej został przygotowany raport Skills Scenarios for the European Financial Services Sector, zawierający prognozy niezbędnych umiejętności dla osób pracujących w sektorze usług finansowych w Unii Europejskiej na lata 2010-2020. Raport był konsultowany m.in. z European Banking and Financial Services Training Network, której członkiem jest Warszawski Instytut Bankowości.

Przegląd kadry

Celem raportu jest przedstawienie alternatywnych scenariuszy rozwoju sektora usług finansowych w Unii Europejskiej po kryzysie, z uwzględnieniem kluczowych źródeł i mechanizmów zmian oraz przełożenie ich na niezbędne działania ...

Artykuł jest płatny. Aby uzyskać dostęp można:

  • zalogować się na swoje konto, jeśli wcześniej dokonano zakupu (w tym prenumeraty),
  • wykupić dostęp do pojedynczego artykułu: SMS, cena 5 zł netto (6,15 zł brutto) - kup artykuł
  • wykupić dostęp do całego wydania pisma, w którym jest ten artykuł: SMS, cena 19 zł netto (23,37 zł brutto) - kup całe wydanie,
  • zaprenumerować pismo, aby uzyskać dostęp do wydań bieżących i wszystkich archiwalnych: wejdź na aleBank.pl/sklep.

Uwaga:

  • zalogowanym użytkownikom, podczas wpisywania kodu, zakup zostanie przypisany i zapamiętany do wykorzystania w przyszłości,
  • wpisanie kodu bez zalogowania spowoduje przyznanie uprawnień dostępu do artykułu/wydania na 24 godziny (lub krócej w przypadku wyczyszczenia plików Cookies).

Komunikat dla uczestników Programu Wiedza online:

  • bezpłatny dostęp do artykułu wymaga zalogowania się na konto typu BANKOWIEC, STUDENT lub NAUCZYCIEL AKADEMICKI

Udostępnij artykuł: