Więcej fuzji w USA w 2012 roku

Finanse i gospodarka

Towers Watson & Co. przewiduje, że w 2012 r. liczba fuzji i przejęć wśród ubezpieczycieli na rynku amerykańskim nieznacznie wzrośnie w stosunku do 2011 r. Firma przeprowadziła ankietę wśród osób odpowiedzialnych za zarzadzanie finansami ubezpieczycieli majątkowych i życiowych w USA.

Spośród ubezpieczycieli majątkowych, 55 proc. przepytanych zadeklarowało, że rozważa w tym roku przeprowadzenie przejęcia, zaś 50 proc. stwierdziło, że byłoby zainteresowane przejęciem całego zespołu operacji. 15 proc. pytanych deklarowało, że ich firma będzie raczej ograniczać nakłady na inwestycje. Wśród ubezpieczycieli życiowych 59 proc. zadeklarowało chęć kupienia pojedynczej spółki, zaś 50 proc. – całej grupy.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: