Więcej oszczędności Polaków

Finanse i gospodarka

Na koniec I kwartału 2011 roku wartość oszczędności gospodarstw domowych wyniosła 933,4 mld zł - wynika z danych Analiz Online. W stosunku do grudnia ubiegłego roku oszczędności Polaków wzrosły o 23 mld zł.

Na koniec I kwartału 2011 roku wartość oszczędności gospodarstw domowych wyniosła 933,4 mld zł - wynika z danych Analiz Online. W stosunku do grudnia ubiegłego roku oszczędności Polaków wzrosły o 23 mld zł.

Największy wpływ na przyrost naszych oszczędności po raz kolejny miały depozyty złotowe i walutowe. Relatywnie duży wpływ na wzrost oszczędności miały również otwarte fundusze emerytalne. Korzystna koniunktura giełdowa w pierwszych trzech miesiącach br. spowodowała, że rosły także środki zgromadzone w innych, bardziej ryzykownych składnikach oszczędności będących w posiadaniu gospodarstw domowych. Były to m.in. ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (wzrost o 0,5 mld zł).

W I kwartale 2011 roku, negatywny wpływ na wartość oszczędności gospodarstw domowych miały wyłącznie środki zgromadzone w obligacjach i bonach. Taka sytuacja jest jednak kontynuacją pewnej tendencji zapoczątkowanej w lutym 2009 roku, czyli od początku trwania hossy na GPW. Można zatem wnioskować, że odpływ pieniędzy z obligacji, odbywa się kosztem napływu środków do bardziej ryzykownych instrumentów takich jak akcje, fundusze inwestycyjne, czy UFK.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: