Więcej zysku bez podatku dzięki IKZE w DM BOŚ

Bankowość / Finanse i gospodarka

Koniec roku kalendarzowego sprzyja zainteresowaniu różnorodnymi formami oszczędzania oraz narzędziami optymalizacji podatkowej. Osoby, które chcą w pełni wykorzystać roczny limit wpłat na konta emerytalne mogę teraz skorzystać z kompleksowej oferty IKE oraz IKZE w DM BOŚ.

Koniec roku kalendarzowego sprzyja zainteresowaniu różnorodnymi formami oszczędzania oraz narzędziami optymalizacji podatkowej. Osoby, które chcą w pełni wykorzystać roczny limit wpłat na konta emerytalne mogę teraz skorzystać z kompleksowej oferty IKE oraz IKZE w DM BOŚ.

Maklerski duet emerytalny IKE i IKZE może stanowić zarówno zabezpieczenie na przyszłość, jak i dodatkową możliwość inwestowania bez konieczności odprowadzania podatku. Najważniejszą zaletą maklerskich produktów emerytalnych jest to, że klienci sami wybierają swoją strategie inwestycyjną.

Dzięki dostępowi do dużej liczby różnych instrumentów (akcje, obligacje, certyfikaty, ETF) mogą skonstruować zarówno agresywne portfele na przykład z udziałem surowców, jak i zrównoważone oraz bezpieczne. Ponadto konta maklerskie IKE i IKZE pozwalają najszybciej wśród innych produktów emerytalnych reagować na zmiany rynkowe i zamienić aktywa w żywą gotówkę - podkreśla Michał Wojciechowski, Doradca Zarządu DM BOŚ S.A.

Na decyzję o poszerzeniu oferty produktów emerytalnych w DM BOŚ wpłynął przede wszystkim sukces maklerskich IKE, oferowanych przez brokera od listopada 2009 r. W minionym roku DM BOŚ S.A. uzyskał najwyższą dynamikę przyrostu rachunków IKE wśród brokerów i zajął drugie miejsce na rynku wśród wszystkich instytucji oferujących konto emerytalne swoim klientom. Liczba Indywidualnych Kont Emerytalnych w DM BOŚ wzrosła o 71% z 1 534 na koniec 2010 roku do aż 2 617 rachunków na koniec 2011 roku. Po III kwartałach 2012 roku DM BOŚ obsługiwał już ponad 3100 rachunków.

Eksperci DM BOŚ podkreślają, że sukces wprowadzonych rozwiązań emerytalnych zależy przede wszystkim od zwiększania świadomości Polaków i edukowania ich o możliwościach jakie dają dostępne na rynku produkty. Jak wynika z raportu On Board PR "Słabe filary polskiej emerytury", mimo że 74% dorosłych Polaków dostrzega konieczność dodatkowego oszczędzania na emeryturę, tylko 41 proc. z nich gromadzi dodatkowe środki na ten cel.

Maklerskie IKE zdały egzamin. Ich oferta skierowana jest do osób świadomych plusów takiego rachunku, ale również tego, że samo "odkładanie" na emeryturę na nic się nie zda- podsumowuje Grzegorz Zalewski, ekspert DM BOŚ S.A. Co ważne średnia wartość IKE w rachunku maklerskim na koniec 2011 r. wyniosła 23 tysiące złotych, a dla całości IKE było to zaledwie 3.4 tysiąca złotych. Pokazuje to, że wyedukowani klienci to najcenniejsze aktywa - dodaje Zalewski.

Obszerne informacje na temat obydwu produktów, warunków otwarcia, zasad prowadzenia, uwarunkowań prawnych, a także odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie internetowej DM BOŚ - bossa.pl, a także w serwisie blogi.bossa.pl. Klienci Biura mogą zapoznać się tu również z komentarzami i wskazówkami ekspertów dotyczącymi tej formy gromadzenia środków oraz bieżącymi informacjami z rynku.

Udostępnij artykuł: