Wicepremier Gowin: Plan Odbudowy i Rozwoju będzie gotowy w połowie 2021 r.

Gospodarka

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) rozpoczęło prace nad Planem Odbudowy i Rozwoju, który ma uwzględniać rozwiązania w polskiej gospodarce w okresie post pandemicznym; plan ten ma być gotowy w końcu II kw. 2021 r., zapowiedział wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin.

Jarosław Gowin
Fot: Krystian Maj/KPRM

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) rozpoczęło prace nad Planem Odbudowy i Rozwoju, który ma uwzględniać rozwiązania w polskiej gospodarce w okresie post pandemicznym; plan ten ma być gotowy w końcu II kw. 2021 r., zapowiedział wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin.

Plan Odbudowy i Rozwoju ma być gotowy w końcu II kwartału i w ciągu kilku miesięcy wdrożony w życie.

Resort rozwoju pracuje nad długofalowym planem odbudowy i rozwoju dla polskiej gospodarki po kryzysie - powiedział w trakcie Forum Przedsiębiorców wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Poinformował, że osobno zostanie powołany międzyresortowy zespół ds. barier dla działalności gospodarczej.

"Rozpoczęliśmy prace nad tym, co nazwaliśmy roboczo "Planem odbudowy i rozwoju". Potrzebujemy przemyślanej sekwencji działań, które będzie można wdrożyć tak szybko, jak tylko ustąpi epidemia. Liczymy, że ten plan powinien być gotowy do końca II kw. przyszłego roku i ruszy w III lub na przełomie III i IV kw. (...) Musimy bardzo precyzyjnie przeanalizować, które sektory polskiej gospodarki mają największy potencjał zwiększania przewag konkurencyjnych na rynkach światowych, czy zagranicznych" - powiedział Gowin.

"Musimy następnie zastanowić się nad tym, które z sektorów dotkniętych kryzysem trzeba zrestartować i jakie będą koszty - trzeba je zrestartować, bo bez tych sektorów będzie trudno o powrót na ścieżkę dynamicznego rozwoju. Musimy wreszcie niestety wskazać obszary gospodarki, branże, sub-branże, które będą wymagały restrukturyzacji, a w wielu przypadkach także przebranżowienia" - dodał.

Gowin wskazał, że analiza będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria: wpływ danej branży na rynek pracy i PKB, koszty utrzymania branży w czasach kryzysu, koszty "restartu", wartość dodana w eksporcie, struktura własnościowa danego sektora i określenie, w jakich obszarach gospodarka ma największy udział kapitału polskiego.

Krajowy Plan Odbudowy

Departament Komunikacji MRPiT, w odpowiedzi na pytania PAP Biznes, wskazał, że plan, o którym w poniedziałek mówił Gowin, jest innym przedsięwzięciem, niż Krajowy Plan Odbudowy (KPO), opracowywany przez resort finansów i funduszy na potrzeby zatwierdzenia przez Komisję Europejską w celu wypłaty środków z Funduszu Odbudowy.

"Premier Gowin miał na myśli koncepcję integracji wielu programów rozwojowych. Obecnie w MRPIT trwają prace nie tylko nad KPO (zresztą jest to praca wieloresortowa), ale także nad programami wsparcia sektorowego. Koncepcja, którą zapowiedział premier Gowin to wizja długofalowa oparta na przekonaniu, że Polska powinna wykorzystać potencjał nowej, postCOVIDOWEJ rzeczywistości, w tym możliwość nowej alokacji w łańcuchach wartości" - napisał resort.

Gowin poinformował w poniedziałek ponadto, że w rządzie zostanie powołany specjalny międzyresortowy zespół, który zajmie się analizą wszystkich barier utrudniających prowadzenie działalności gospodarczej, spowalniających decyzje i procesy gospodarcze.

Zespół ma skupiać przedstawicieli 8-9 resortów, a na jego czele stać będzie wiceszefowa resortu rozwoju i pracy Anna Kornecka. 

Co z unijnym budżetem?

Wicepremier wyraził też opinię, że "budżet unijny zostanie przyjęty i Polska z Funduszu Odbudowy mogła [będzie] uzyskać ok. 200 mld zł".

Czytaj także: Premier Morawiecki o budżecie UE: Polska nie może zgodzić się na uznaniowość mechanizmu dotyczącego praworządności >>>

"Polskiego podatnika nie stać obecnie na kolejną transzę pomocy w wysokości 150 mld zł, dlatego cały czas pracujemy na tzw. wsparciem dedykowanym, kierowanym do branż najbardziej dotkniętych drugą falą pandemii"- powiedział Gowin.

Źródło: ISBnews, PAP BIZNES
Udostępnij artykuł: