Wicepremier Gowin powołał Radę ds. Planu dla Pracy i Rozwoju i wręczył jej członkom nominacje

Kadry

Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin wręczył w poniedziałek nominacje członkom Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju. Zadaniem Rady będzie identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju oraz opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Plan. Opracowany przez MRPiT Plan dla Pracy i Rozwoju to jeden z kluczowych projektów w obecnych działaniach resortu.

Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin wraz z członkami Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju
Wicepremier Jarosław Gowin wraz z członkami Rady ds. Planu dla Pracy i Rozwoju Fot. MRPiT

Wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin wręczył w poniedziałek nominacje członkom Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju. Zadaniem Rady będzie identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju oraz opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Plan. Opracowany przez MRPiT Plan dla Pracy i Rozwoju to jeden z kluczowych projektów w obecnych działaniach resortu.

Nominacje na członka Rady otrzymały 32 osoby, wśród których są rektorzy czołowych polskich wyższych uczelni, przedstawiciele świata nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz organizacji reprezentujących przedsiębiorców.

Skład Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju

W skład Rady wchodzą:

 • Dr Barbara Bartkowiak, Przewodnicząca Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego, Prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • prof. dr hab.  Radosław Henryk Dobrowolski, JM Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, Dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr hab. Jerzy Duszyński, Prezes Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr hab. Marcin Gruchała, JM Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Sławomir Halbryt, Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej, Prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza,
 • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, JM Rektor Politechniki Poznańskiej,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Stanisław Jóźwik, JM Rektor Politechniki Łódzkiej,
 • prof. dr hab. Bogumiła Anna  Kaniewska, JM Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Przewodnicząca KRUP,
 • dr hab. inż. prof. PB Marta Kosior-Kazberuk, JM Rektor Politechniki Białostockiej,
 • dr Przemysław Ligenza, Dyrektor Instytutu Meteorologi i Gospodarki i Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy  Lis, JM Rektor Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie,
 • prof. dr hab.  Stanisław Mazur, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego,
 • prof. dr hab. inż.  Arkadiusz Franciszek Mężyk, JM Rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP,
 • dr hab. prof. CC Stanisław  Mocek, JM Rektor Collegium Civitas,
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, Przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej, Prezes ZBP,
 • prof. dr hab. Jacek Józef Popiel, JM Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • prof. dr hab. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar,
 • prof. dr hab.  Andrzej Jan Sokala, JM Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
 • dr hab. prof. PWSIiP Dariusz Surowik, JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
 • Piotr Uszok, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Śląskiego,
 • dr hab. prof. SGH Piotr Wachowiak, JM Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Marek Woron, Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kanclerz Loży Dolnośląskiej, wiceprezes Zarządu BCC,
 • prof. dr hab. inż.  Arkadiusz Wójs, JM Rektor Politechniki Wrocławskiej,
 • prof. dr hab. inż.  Krzysztof Ryszard Zaremba, JM Rektor Politechniki Warszawskiej,
 • prof. dr hab.  Michał Jerzy Zasada, JM Rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • dr hab. prof. PK Danuta Zawadzka, Rektor Politechniki Koszalińskiej,
 • prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, JM Rektor Uniwersytetu Łódzkiego,
 • prof. dr hab. Maciej Jan Żukowski, JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • prof. dr hab. Maciej Żylicz, Prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Przewodniczącą Rady została Anna Budzanowska, b. wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego (2019–2020) i wiceminister edukacji i nauki (2021).

Rada do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju

Radę do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju powołał zarządzeniem minister rozwoju, pracy i technologii wicepremier Jarosław Gowin. Rada będzie organem pomocniczym ministra.

Do zadań będzie należało:

 • identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju,
 • opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Plan dla Pracy i Rozwoju (Rada będzie mogła zapraszać na swoje posiedzenia osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w jej pracach),
 • inicjowanie i koordynowanie współpracy z przedstawicielami środowisk istotnych z punktu widzenia realizacji Planu dla Pracy i Rozwoju,
 • podejmowanie działań mających na celu popularyzację wiedzy o Planie dla Pracy i Rozwoju.
Udostępnij artykuł: