Wicepremier Jarosław Gowin nowym przewodniczącym Rady Dialogu Społecznego

Kadry

23 października strona rządowa przejęła przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego. Jej przewodniczącym na najbliższy rok został wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w RDS reprezentować będzie także wiceminister Olga Semeniuk.

Jarosław Gowin, Wicepremier RP
Jarosław Gowin. Źródło: gov.pl

23 października strona rządowa przejęła przewodnictwo w Radzie Dialogu Społecznego. Jej przewodniczącym na najbliższy rok został wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w RDS reprezentować będzie także wiceminister Olga Semeniuk.

- Udział w pracach Rady Dialogu Społecznego, która skupia przedstawicieli związków zawodowych, organizacji pracodawców oraz stronę rządową, to dla mnie wielki zaszczyt i duże wyzwanie. Moim celem jest uczynienie z tego gremium najważniejszego forum konsultacji rozwiązań, które są kluczowe, z punktu widzenia polskiej gospodarki i rynku pracy. Wierzę też, że działalność Rady może stać się przykładem na to, jak prowadzić konstruktywny dialog w naszym, jakże dziś podzielonym, społeczeństwie – podkreśla wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.  

Czytaj także: Pracodawcy i związki zawodowe bronią niezależności Rady Dialogu Społecznego >>>

A wiceszefowa MRPiT Olga Semeniuk, która w RDS będzie odpowiedzialna za dialog społeczny, wskazuje: - W tak trudnej sytuacji, w jakiej wskutek pandemii COVID-19, znajduje się dziś polskie społeczeństwo i gospodarka, umiejętność dialogu, współpracy i gry zespołowej dla dobra kraju, wydają się tym bardziej istotne i pożądane.  

Co to jest Rada Dialogu Społecznego? 

Rada Dialogu Społecznego to najważniejsze krajowe forum współpracy rządu, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców. W jej skład wchodzą przedstawiciele reprezentatywnych organizacjizwiązkowych, reprezentatywnychorganizacji pracodawców  oraz rządu. Członków Rady powołuje Prezydent RP. 

Przedstawicielami strony rządowej w RDS są:  

· Jarosław Gowin - Wicepremier, Minister Rozwoju, Pracy i Technologii – przewodniczący RDS,

· Jacek Sasin - Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych,

· Marlena Maląg - Minister Rodziny i Polityki Społecznej,

· Andrzej Adamczyk - Minister Infrastruktury,

· Mariusz Kamiński - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,

· Adam Niedzielski - Minister Zdrowia,

· Przemysław Czarnek - Minister Edukacji i Nauki,

· Tadeusz Kościński - Minister  Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,

· Michał Kurtyka - Minister Klimatu i Środowiska. 

oraz  
· Olga Semeniuk - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii odpowiedzialna za dialog społeczny
· Sebastian Skuza - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialny za budżet.

Organizacje związkowe reprezentowane w RDS:
·        Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,
·        Forum Związków Zawodowych,
·        NSZZ "Solidarność"


Reprezentatywne organizacje pracodawców:

 · Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej,

· Konfederacja „Lewiatan”,

·Związek Rzemiosła Polskiego,

· Związek Pracodawców Business Centre Club,

· Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. 

Z głosem doradczym przedstawiciele:

· Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,

· Prezesa Narodowego Banku Polskiego,

· Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

· Głównego Inspektora Pracy.  

Geneza i cele RDS 

Radę Dialogu Społecznego ustanowił Prezydent RP 22 października 2015 r., na mocy ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucji dialogu społecznego. 

Zadaniem Rady Dialogu Społecznego jest prowadzenie dialogu społecznego w celu zapewnienia warunków właściwego rozwoju społeczno-gospodarczego oraz zwiększenia konkurencyjności i spójności społecznej polskiej gospodarki.   

Rada ma także, w praktyczny sposób, realizować zasadę partycypacji i solidarności społecznej w zakresie stosunków zatrudnienia. Rada wspiera również określanie i wdrażanie polityk oraz strategii społeczno-gospodarczych. Jej rolą jest także budowanie wokół nich społecznego porozumienia poprzez prowadzenie przejrzystego, merytorycznego i regularnego dialogu organizacji pracowników i pracodawców oraz strony rządowej.    

Udostępnij artykuł: