Wiceprezes BGK: możliwe przeprowadzenie kolejnych emisji na rynku zagranicznym

Z rynku

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zakłada możliwość przeprowadzenia kolejnych emisji na rynku zagranicznym z gwarancją Skarbu Państwa, w tym na finansowanie potrzeb działalności własnej - powiedział wiceprezes banku Paweł Nierada. Dodał, że możliwa jest zagraniczna emisja na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego.

Paweł Nierada
Paweł Nierada Fot. BGK/PAP Biznes

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) zakłada możliwość przeprowadzenia kolejnych emisji na rynku zagranicznym z gwarancją Skarbu Państwa, w tym na finansowanie potrzeb działalności własnej - powiedział wiceprezes banku Paweł Nierada. Dodał, że możliwa jest zagraniczna emisja na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego.

"Właśnie zakończyliśmy pierwszą międzynarodową emisję obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Bank zaoferował inwestorom instytucjonalnym emisję dziesięcioletnich obligacji o wartości 500 mln EUR. Emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem zagranicznych inwestorów" - powiedział Nierada.

Zakładamy możliwość przeprowadzenia kolejnych emisji na rynku zagranicznym z gwarancją Skarbu Państwa, w tym na finansowanie potrzeb działalności własnej.

"W przyszłym roku zapada jedna z obligacji Krajowego Funduszu Drogowego i w związku z tym możliwa jest zagraniczna emisja na rzecz KFD. Jeśli chodzi o emisję o charakterystyce ESG, w tym tzw. zielonych emisji, to zakładamy możliwość realizacji takich emisji raczej w perspektywie średnioterminowej" - dodał.

Czytaj także: BGK podwyższa kwotę emisji na Fundusz Covid-19 w 2021 roku o 6,5 mld zł >>>

Maksymalna wartość emisji BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2021 r. wynosi 39,7 mld zł. Wiceprezes BGK zaznaczył, że ostateczna wielkość przeprowadzonych emisji zależeć będzie od faktycznego zapotrzebowania na te środki. Dodał, że wartość emisji przetargowych powinna oscylować wokół poziomów obserwowanych dotychczas.

Obecnie w planie finansowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2021 przewidujemy wpływy z emisji obligacji do kwoty 39,7 mld zł.

"Zapotrzebowanie na finansowanie ze środków z Funduszu jest monitorowane na bieżąco. Ostateczna wielkość przeprowadzonych przez BGK emisji zależeć będzie od faktycznego zapotrzebowania na te środki. Kontynuacja emisji w kolejnych latach uzależniona będzie od potrzeb zgłaszanych przez dysponenta Funduszu" - powiedział Nierada.

"Kwoty przeprowadzanych przez bank emisji zależne będą od zapotrzebowania Funduszu i warunków rynkowych. W zależności od tego BGK dostosowywał będzie aktualną ofertę proponowanych do sprzedaży obligacji. Spodziewamy się, że wartość emisji przetargowych będzie oscylowała wokół poziomów obserwowanych dotychczas" - dodał.

BGK nie planuje specjalnych emisji na rzecz Programu Inwestycji Strategicznych

Bank Gospodarstwa Krajowego nie planuje na ten moment specjalnych emisji na rzecz ogłoszonego w ostatnim czasie rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Źródłem finansowania programu ma być Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Nierada zaznaczył, że BGK będzie na bieżąco obserwował sytuację związaną z zapotrzebowaniem samorządów na środki z programu i na tej podstawie podejmował decyzję o ewentualnych emisjach.

"Celem Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych jest zwiększenie skali inwestycji publicznych i dofinansowanie inwestycji, które realizują samorządy. Samorządy dostaną do 95 proc. bezzwrotnego dofinansowania na inwestycje, m.in. w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, modernizację źródeł ciepła na zeroemisyjne i w gospodarowanie odpadami. Program jest projektem długookresowym, przewidzianym na lata. Na początek BGK zrealizuje dwie pilotażowe edycje" - powiedział wiceprezes BGK.

"Źródłem finansowania programu będzie Fundusz Przeciwdziałania COVID-19, który bardzo dobrze sprawdził się w dostarczaniu finansowania na przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii COVID-19. Na bieżąco będziemy obserwować sytuację związaną z zapotrzebowaniem samorządów na środki z programu. Na tej podstawie będziemy podejmować decyzję o ewentualnych emisjach na rzecz Funduszu. Na ten moment nie planujemy specjalnych emisji na ten cel" - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki informował w ubiegłym tygodniu, że program w pilotażowej transzy będzie miał wartość do 20 mld zł.

Udostępnij artykuł: