Wiceprezes BGK: planujemy trzecią emisję obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19; średnio dwie emisje w miesiącu

Z rynku

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje w tym tygodniu trzecią emisję obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, chce przeprowadzać średnio dwie emisje w miesiącu na kwotę kilku mld zł lub więcej - poinformował wiceprezes BGK Paweł Nierada. Bank analizuje możliwość rozszerzenia rodzaju oferowanych papierów, będą to raczej obligacje średnio- i długoterminowe.

Paweł Nierada
Paweł Nierada Fot. BGK/PAP Biznes

Bank Gospodarstwa Krajowego planuje w tym tygodniu trzecią emisję obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, chce przeprowadzać średnio dwie emisje w miesiącu na kwotę kilku mld zł lub więcej - poinformował wiceprezes BGK Paweł Nierada. Bank analizuje możliwość rozszerzenia rodzaju oferowanych papierów, będą to raczej obligacje średnio- i długoterminowe.

.@BGK_pl planuje w tym tygodniu trzecią emisję obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania #Covid19, chce przeprowadzać średnio dwie emisje w miesiącu na kwotę kilku mld zł lub więcej #BGK #obligacje #koronawirus

"Zakładamy, że emisje na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 będziemy realizować w zależności od warunków rynkowych i zgłaszanego zapotrzebowania na środki. Obecnie można przyjąć, że będziemy przeprowadzać emisje średnio dwa razy w miesiącu. Druga emisja odbyła się 8 maja, a kolejną, trzecią, planujemy pomiędzy 18 a 22 maja” – powiedział wiceprezes BGK.

„Wielkość poszczególnych emisji zależy w znacznym stopniu od zapotrzebowania zgłaszanego przez dysponentów środków, a także od warunków rynkowych i popytu zgłaszanego przez nabywców obligacji. Przyjmujemy jednak, że pojedyncza emisja będzie obejmowała kwotę kilku miliardów złotych lub więcej. Warto przy tym dodać, że obligacje posiadają rating inwestycyjny na poziomie A- (Fitch), czyli na takim samym poziomie jak obligacje skarbowe” – dodał.

Czytaj także: Fundusz Przeciwdziałania COVID-19: BGK sprzedał 7-letnie obligacje o wartości nominalnej 8 mld zł >>>

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczony jest dla sektora finansów publicznych. Jego pełną obsługę zapewnia BGK, w szczególności zarządza jego płynnością oraz pozyskuje finansowanie, głównie w formie emisji obligacji.

„Celem funduszu jest gromadzenie środków na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. BGK będzie przekazywał pieniądze wskazanym przez Prezesa Rady Ministrów instytucjom - dysponentom części budżetowych lub ministrom kierującym określonymi działami administracji rządowej” – powiedział Nierada.

Zobacz więcej najnowszych wiadomości o pandemii koronawirusa >>>

BGK może zasilić Fundusz kwotą ok. 100 mld zł. Do tej pory na jego rzecz bank wyemitował na dwóch przetargach obligacje o łącznej wartości 21 mld zł.

„Zrealizowaliśmy już pierwsze wypłaty ze środków Funduszu. Jednocześnie analizujemy możliwość rozszerzenia rodzaju oferowanych przez nas papierów i mechanizmów ich dystrybucji” – powiedział Nierada.

Obligacje średnio- i długoterminowe

Wiceprezes BGK poinformował, że będą to raczej obligacje średnio- i długoterminowe.

„W naszej ocenie wielkość wskazana listem emisyjnym dla obligacji FPC0427 (do 50 mld zł) jest już kwotą znaczącą dla jednego benchmarku emisyjnego. Nie oznacza to jednak, jak w przypadku listów emisyjnych dla obligacji skarbowych, że musimy wyemitować te obligacje w kwocie przewidzianej pułapem maksymalnym” – powiedział.

„W międzyczasie, biorąc pod uwagę różne aspekty związane m.in. z płynnością instrumentu, warunkami kształtowania się krzywej rentowności czy preferencjami popytowymi inwestorów, możliwe jest ustanawianie kolejnych benchmarków emisyjnych. Nie chcemy mówić jeszcze o konkretnych zapadalnościach, jednak obecnie zakładamy, że będą to raczej obligacje średnio- i długoterminowe” – dodał.

Czytaj także: Tarcza Finansowa: PFR sprzedał 5-letnie koronaobligacje za 18,5 mld zł >>>

Na rynku pierwotnym nabywcami emisji przeprowadzanych przez BGK są banki.

„Na rynku pierwotnym nabywcami obligacji na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 są banki, które mogą je odsprzedać inwestorom krajowym i zagranicznym. Wszystkie emitowane obligacje są w obrocie na rynku regulowanym GPW. NBP dopuścił je jako zabezpieczenie kredytu lombardowego, technicznego i operacji repo. Można także rozliczać transakcje na tych obligacjach za pośrednictwem zagranicznych izb rozliczających” – powiedział Nierada.

Udostępnij artykuł: