Wiceprezes NBP: wzrost PKB spowolni do ok. 4 proc. w tym roku

Gospodarka

Wykres
Fot. stock.adobe.com/vectorfusionart

Wzrost gospodarczy w Polsce spowolni w tym roku do ok. 4%, uważa wiceprezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Anna Trzecińska.

Anna Trzecińska z @nbppl: oczekujemy w tym roku wzrostu #PKB na poziomie około 4%

„Oczekujemy w tym roku wzrostu PKB na poziomie około 4%. Wiele instytucji międzynarodowych podwyższa nam prognozy wzrostu PKB. Jesteśmy nieco uzależnieni od świata zewnętrznego i właśnie przyczyną osłabienia wzrostu gospodarczego będzie przede wszystkim pogorszenie sytuacji u głównych naszych partnerów handlowych zwłaszcza w strefie euro, a także osłabienie tempa wzrostu inwestycji z powodu niższej dynamiki absorpcji funduszy unijnych finansujących nakłady na środki trwałe” – powiedziała Trzecińska podczas XVII edycji Banking Forum.

Dodała, że ma nadzieję, iż ostatnie zapowiedzi rządu w obszarze polityki fiskalnej będą łagodzić obniżenie tempa wzrostu PKB.

Czytaj także: Ministerstwo Finansów podnosi prognozę wzrostu PKB na ten rok do 4 proc. >>>

Sytuacja w otoczeniu zagranicznym

„Na sytuację w Polsce ma duży wpływ sytuacja w otoczeniu zagranicznym. Naszym głównym rynkiem zbytu jest UE, a około 50% aktywów polskiego sektora bankowego należy do banków, których podmioty dominujące pochodzą z zagranicy” – wskazała wiceprezes.

Według niej, tempo wzrostu PKB w I kw. było nieco niższe niż w poprzednich kwartałach.

„Wciąż ten poziom jest wysoki, rośnie konsumpcja, głównie na skutek wzrostu zatrudnienia i płac. Bardzo dobre nastroje wśród konsumentów i towarzyszy temu wzrost inwestycji” – powiedziała wiceprezes.

Polska potrzebuje długotrwałego i stabilnego wzrostu gospodarczego

Jej zdaniem, Polska potrzebuje długotrwałego i stabilnego wzrostu gospodarczego, aby osiągnąć docelowy poziom zamożności.

„Na wielu forach jesteśmy pytani, kiedy wejdziemy do strefy euro. Odpowiedź jest taka: jak będziemy mieli odpowiedni poziom zamożności, także na razie obserwujemy” – podsumowała wiceprezes.

W opublikowanym wczoraj „Programie konwergencji. Aktualizacja 2019” rząd założył, że tempo wzrostu gospodarczego spowolni do 4% w tym roku (z 5,1% w ub.r.) i dalej do 3,7% w 2020 r., a w latach 2021-2022 wyniesie odpowiednio o 3,4% i 3,3%.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: