Widmo kryzysu nadmiernego zadłużenia

Komentarze ekspertów

Niewielka ilość publikacji makroekonomicznych sprawiła, że piątkowa sesja została zdominowana przez spekulacje na temat kondycji europejskiego sektora bankowego. Doniesienia o problemach finansowych największego banku w Portugalii - wynikających z braku spłaty części długów z tytułu krótkoterminowych obligacji przez spółkę Espirito Santo International będącą właścicielem 25% udziałów w banku Banco Espirito Santo - przyczyniły się do wzrostu obaw związanych z powrotem kryzysu nadmiernego zadłużenia.

Niewielka ilość publikacji makroekonomicznych sprawiła, że piątkowa sesja została zdominowana przez spekulacje na temat kondycji europejskiego sektora bankowego. Doniesienia o problemach finansowych największego banku w Portugalii - wynikających z braku spłaty części długów z tytułu krótkoterminowych obligacji przez spółkę Espirito Santo International będącą właścicielem 25% udziałów w banku Banco Espirito Santo - przyczyniły się do wzrostu obaw związanych z powrotem kryzysu nadmiernego zadłużenia.

Zdaniem szefa monachijskiego instytutu Ifo, Hansa-Wernera Sinna, problem ten dotyczy zarówno gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, jak i narodowych banków centralnych oraz państw. Nie ulega wątpliwości, że utrzymujące się na rekordowo wysokim poziomie zadłużenie Krajów Południa, przekraczające w przypadku Portugalii 129% PKB, natomiast Włoch - 175% PKB, wymaga podjęcia dodatkowych działań, a nie wspierania "eurobankrutów" poprzez politykę opartą na dodruku tzw. pustego pieniądza.

Podczas dzisiejszej sesji uwagę inwestorów przyciągnie publikacja danych obrazujących dynamikę produkcji przemysłowej w Eurostrefie (prognoza -1.2 m/m i 0.5% r/r). W ciągu dnia poznamy informacje o saldzie rachunku bieżącego Polski (prognoza  522.4 mln euro). Dzień zakończy natomiast wystąpienie Mario Draghiego przed komitetem ds. ekonomicznych i monetarnych Parlamentu Europejskiego.

dr Maciej Jędrzejak,
Dyrektor Zarządzający,
Saxo Bank Polska

 

Udostępnij artykuł: