Więcej mieszkań oddanych do użytku, mniej pozwoleń na budowę we wrześniu

Nieruchomości / Rynek

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania we wrześniu br. wzrosła o 21,9% r/r do 20 719, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 24,1%, podał Główny Urząd Statystyczny.

Młoda para w nowym mieszkaniu
Fot. stock.adobe.com/F8studio

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania we wrześniu br. wzrosła o 21,9% r/r do 20 719, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 24,1%, podał Główny Urząd Statystyczny.

Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 13 637 mieszkań, co oznacza wzrost o 23,5% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 30,4%, podał również GUS.

Według wstępnych danych, w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. oddano do użytkowania 156,5 tys. mieszkań, tj. o 7,4% więcej niż przed rokiem.

"Deweloperzy przekazali do eksploatacji 101,3 tys. mieszkań - o 11,1% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r., natomiast inwestorzy indywidualni - 52,6 tys. mieszkań, tj. o 5,6% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,3% ogółu mieszkań oddanych do użytkowania (odpowiednio 64,7% i 33,6%). Mniej mieszkań niż przed rokiem oddano do użytkowania w budownictwie spółdzielczym (995 wobec 1 510); w pozostałych formach (komunalne, społeczne czynszowe i zakładowe) łącznie oddano 1 617 mieszkań (wobec 3 248 w ub. roku)" - czytamy w komunikacie.

Czytaj także: NBP: silne ograniczenie aktywności na rynku mieszkaniowym w II kw. 2020 r. >>>

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych w okresie styczeń-wrzesień 2020 r. wyniosła 13,9 mln m2, czyli o 6,4% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019. W porównaniu do okresu styczeń-wrzesień 2019 r. przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania zmalała o 0,9 m2, osiągając wartość 88,6 m2, podał także GUS.

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto, wzrosła o 21,6 proc. rdr

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto we wrześniu br. wzrosła o 21,6% r/r i wyniosła 26 232, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 34,8%, podał także GUS.

W grupie deweloperów odnotowano wzrost liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 35,5% r/r do 17 007 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano wzrost o 55%, podał także Urząd.

W okresie styczeń-wrzesień 2020 r. rozpoczęto budowę 167,3 tys. mieszkań, tj. o 6,2% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019.

"Deweloperzy rozpoczęli budowę 93,8 tys. mieszkań (o 8,3% mniej niż w 2019 roku), a inwestorzy indywidualni 70,8 tys. (spadek o 2,4%), łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,4% ogólnej liczby mieszkań. Mniej mieszkań, których budowę rozpoczęto, zaobserwowano w budownictwie spółdzielczym (1 273 mieszkań wobec 1 550) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 457 wobec 2 083)" - czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec września 2020 r. w budowie pozostawało 836,4 tys. mieszkań, tj. o 1% więcej niż w analogicznym okresie roku 2019, podał także Urząd.

Liczba pozwoleń na budowę mieszkań spadła o 5 proc. rdr

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym spadła we wrześniu br. o 5% r/r do 23 512, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 10,6%, podał również GUS.

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w ubiegłym miesiącu 13 903 pozwoleń (spadek o 15,5% r/r i wzrost o 13,2% m/m), podał również GUS.

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 191,8 tys. mieszkań, tj. o 4,6% mniej niż w analogicznym okresie roku 2019.

"Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (114,5 tys., spadek o 7% r/r) oraz inwestorzy indywidualni (75 tys., wzrost o 0,3%). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,8% ogółu mieszkań. Mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. odnotowano mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym, w budownictwie spółdzielczym (1 126 mieszkań wobec 1 255) oraz w pozostałych formach budownictwa (1 118 wobec 1 913)" - czytamy w komunikacie.

Produkcja budowlano-montażowa spadła o 9,8 proc. rdr

Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła we wrześniu br. o 9,8% r/r, poinformował GUS. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrosła o 15,5%. 

"Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa była o 10,6% niższa w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku i kształtowała się na podobnym poziomie jak w sierpniu 2020 roku" - czytamy w komunikacie. 

"W stosunku do września ub. roku wystąpiło zmniejszenie wartości produkcji budowlano-montażowej dla jednostek wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 4,4%), zajmujących się budową budynków (o 6,3 %) oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 14,5%)" - czytamy dalej.

Czytaj także: Wrześniowa sprzedaż i produkcja budowlana w cieniu pandemii koronawirusa >>>

W porównaniu z sierpniem 2020 roku zwiększenie wartości robót zanotowano we wszystkich działach budownictwa, z tego w jednostkach realizujących prace związane z budową budynków o 21,1%, specjalizujących się we wznoszeniu obiektów inżynierii lądowej i wodnej o 14,4%, wykonujących roboty specjalistyczne o 10,7%, podał GUS. 

"W okresie styczeń-wrzesień 2020 r., w odniesieniu do tego samego okresu 2019 r., zwiększenie wartości (o 0,6%) produkcji budowlano-montażowej wystąpiło w przedsiębiorstwach zajmujących się wykonywaniem robót specjalistycznych. Jednostki, których podstawowym rodzajem działalności była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej oraz budowa budynków zanotowały spadek (odpowiednio o 1,5% i 3,3%)" - czytamy dalej.

Wartość produkcji budowlano-montażowej obejmująca roboty inwestycyjne we wrześniu br. była niższa o 5,3% w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku (w 2019 r. wzrost o 3,8%), natomiast wartość robót o charakterze remontowym zmniejszyła się o 16,5% (w 2019 r. wzrost o 13,8%), podał także Urząd.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: