Więcej świadczeń od MetLife

Finanse i gospodarka

W 2014 r. wartość wypłaconych świadczeń brutto w MetLife wyniosła ponad 1,1 mld zł i w stosunku do roku 2013 wzrosła o prawie 165 mln zł (wzrost o 18 proc.).

Wypłacone świadczenia związane z ryzykami dotyczącymi śmierci, groźnej choroby, inwalidztwa, uszczerbku na zdrowiu, hospitalizacji, operacji i innych nieszczęśliwych wypadków były wyższe niż w 2013 r. o ponad 30 mln zł (wzrost o 20,2 proc.) i opiewały na kwotę 179,2 mln zł. Również w 2014 r. została zrealizowana najwyższa wypłata świadczenia w historii firmy z tytułu śmierci ubezpieczonego. Uprawnionym zostało wypłacone ponad 2 mln zł.

Wzrost wartości świadczeń wypłaconych w 2014 r. ma dwie główne przyczyny. Po pierwsze o około 17 proc. wzrosła liczba roszczeń zgłaszanych przez klientów w porównaniu do roku 2013, co jest konsekwencją coraz lepszych wyników sprzedaży ubezpieczeń (efekt skali). Po drugie stale wzrasta wysokość sum ubezpieczenia z tytułu umów zawartych przez naszych klientów” – tłumaczy Agata Lem-Kulig, dyrektor Pionu Operacyjnego oraz członek zarządu MetLife. Zaznacza, że zarówno w 2015 roku, jak i w nadchodzących latach firma spodziewa się stałego wzrostu liczby roszczeń, a co za tym idzie stałego wzrostu łącznej sumy wypłacanych świadczeń.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: