Więcej zyskasz z profesjonalistą

Finanse i gospodarka

Open Life wskazuje, że jedną z przyczyn tego, że ludzie bogaci stają się jeszcze bogatsi, jest fakt, iż dużymi pieniędzmi starannie zarządzają profesjonaliści. Niestety, część produktów jest z zasady niedostępna dla przeciętnego klienta, ponieważ inwestycja wiąże się z wysokimi progami wejścia.

Open Life wskazuje, że jedną z przyczyn tego, że ludzie bogaci stają się jeszcze bogatsi, jest fakt, iż dużymi pieniędzmi starannie zarządzają profesjonaliści. Niestety, część produktów jest z zasady niedostępna dla przeciętnego klienta, ponieważ inwestycja wiąże się z wysokimi progami wejścia.

Są jednak rozwiązania, dzięki którym praktycznie każdy ma szansę na inwestycję w produkty zazwyczaj skierowane do wąskiej grupy klientów - Fundusze Inwestycyjne Zamknięte (FIZ).

FIZ-y to  fundusze szyte na miarę. Ich formuła jest bardziej elastyczna niż zwykłych funduszy otwartych i umożliwia zarządzającemu bardziej dynamiczne podejmowanie decyzji inwestycyjnych, oczywiście przy zachowaniu określonego poziomu ryzyka.

Ponieważ indywidualny dostęp do FIZ jest ograniczony, Open Life stosuje konstrukcję, która umożliwia większej liczbie klientów korzystanie z zalet tego rodzaju funduszy. Dzieje się tak dzięki ubezpieczeniowemu funduszowi kapitałowemu, który inwestuje m.in. w FIZ.

Klienci Open Life mogą więc korzystać z potencjału wynikającego z udziału w funduszu zamkniętym przy zachowaniu korzyści, jakie daje UFK (m.in. niski próg wejścia, opieka profesjonalistów nad zainwestowanymi środkami). Open Life oferuje 4 produkty, dające dostęp do różnych strategii i klas aktywów. Są to: fundusz absolutnej stopy zwrotu oraz fundusze oparte o rynek obligacji korporacyjnych i rynek wierzytelności.

Źródło: Polska Izba Ubezpieczeń

Udostępnij artykuł: