Wieczorek Bartłomiej

W

Bartłomiej Wieczorek - dyrektor w obszarze skarbu w BPH S.A., wniósł olbrzymi wkład w prace Zespołu ZBP nad standaryzacją instrumentów rynku finansowego oraz nettingiem.

Bartłomiej Wieczorek - dyrektor w obszarze skarbu w BPH S.A., wniósł olbrzymi wkład w prace Zespołu ZBP nad standaryzacją instrumentów rynku finansowego oraz nettingiem.

 

Udostępnij artykuł: