Większa kalkulacja plusem przedsiębiorców

Bankowość

Ponad połowa badanych (60 proc.) wśród których byli przedstawiciele banków i instytucji finansowych jest zdania, iż w przypadku większego wykorzystania zaawansowanych metod przy kalkulacjach wymogów kapitałowych dałoby przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do kredytów.

Ponad połowa badanych (60 proc.) wśród których byli przedstawiciele banków i instytucji finansowych jest zdania, iż w przypadku większego wykorzystania zaawansowanych metod przy kalkulacjach wymogów kapitałowych dałoby przedsiębiorcom łatwiejszy dostęp do kredytów.

29 proc. ma obawy, że zła sytuacja polskich przedsiębiorstw doprowadziłaby do zmniejszenia ilości udzielanych pożyczek ze względu na lepszą ocenę ryzyka a 11 proc. uważa, iż te nadwyżki, które powstałyby w wyniku tej sytuacji zostałyby przejęte przez właścicieli banków.

Nowe przepisy europejskie CRD IV oraz CRR wpływają na stres testy oraz metody wyliczania wymogów kapitałowych. Przeprowadzono ankietę, która pokazała, iż tylko 2 proc. wskazuje na bieżące wprowadzanie zmian w bankach, 16 proc. obawia się niewielkich opóźnień, 35 proc. zakłada czasochłonny i długotrwały proces a 47 proc. uważa, że banki nie spełnią wymagań, bo przepisy są niejasne.

Na podstawie: Sollers Consulting

 

Udostępnij artykuł: