Większość banków spółdzielczych będzie objętych programem PPK od stycznia 2020 roku

Bankowość spółdzielcza / Multimedia

Julianna Jakubowska, PFR Portal PPK
Julianna Jakubowska, PFR Portal PPK

Większość banków spółdzielczych zatrudnia więcej niż 50 pracowników, ale mniej niż 250. To oznacza, że ważną datą dla sektora spółdzielczego będzie 1 stycznia 2020 r., bowiem od Nowego Roku program PPK będzie dotyczył firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników. O tym fakcie przypomnieli bankowym spółdzielcom przedstawiciele PFR Portal PPK podczas Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej.

#JuliannaJakubowska: ze szkoleń mogą już w tej chwili korzystać większe firmy, które ustawa obejmie 1 lipca, a także przedsiębiorstwa, które będą zobowiązanie dostosować się do przepisów o #PPK w terminie późniejszym #MojePPK.pl #ForumTechnologiiBS @Grupa_PFR

Julianna Jakubowska – trenerka PFR Portal PPK – podczas XIV Forum Technologii Bankowości Spółdzielczej 2019 wyjaśniała bankowcom w jaki sposób mogą najsprawniej wprowadzić w swoich bankach Pracownicze Plany Kapitałowe. W ramach PFR Portal PPK działa 12 trenerów, którzy obsługują wszystkie regiony Polski.

Zainteresowani przedsiębiorcy, w tym bankowcy mogą zwrócić się do trenerów z prośbą o przeprowadzenie konsultacji i szkoleń w firmie. Tego typu szkolenia są bezpłatne. Zainteresowanie szkoleniami jest bardzo duże. Jak mówi Julianna Jakubowska często jeden trener ma dwa szkolenia w ciągu dnia.

Ze szkoleń mogą już w tej chwili korzystać większe firmy, które  ustawa obejmie 1 lipca, a także przedsiębiorstwa, które będą zobowiązanie dostosować się do przepisów ustawy o PPK w terminie późniejszym. Zwykle pierwsze spotkania w firmach odbywają się z działami HR, działami kadr.

Podstawowe informacje można znaleźć  na portalu MojePPK.pl.  Znajdują się tam materiały edukacyjne, a od kilku dni są już dostępne  informacje o instytucjach zarządzających PPK, które  zostały wpisane do ewidencji PFR.

Na portalu MojePPK.pl można tak można znaleźć dane kontaktowe do trenerów. Telefonując do ich lub pisząc mejle można zapisać na szkolenia z trenerami.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: