Większość polskich dyrektorów IT uważa, że na biznes najsilniej wpłynie cyfryzacja

Firma / Technologie i innowacje

Cyfryzacja jest dla 57% polskich CIO obszarem, który w nadchodzących latach będzie miał największy wpływ na biznes, wynika z badania firmy doradczej Deloitte "CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową".

Mężczyzna prcujący przy komputerze
Fot. stock.adobe.com/Gorodenkoff

Cyfryzacja jest dla 57% polskich CIO obszarem, który w nadchodzących latach będzie miał największy wpływ na biznes, wynika z badania firmy doradczej Deloitte "CIO Survey 2018. Patrząc w przyszłość: poza erę cyfrową".

#Cyfryzacja jest dla 57% polskich #CIO obszarem, który w nadchodzących latach będzie miał największy wpływ na biznes #Deloitte @DeloittePolska

Badanie CIO zostało przeprowadzone w 71 krajach, w tym w Polsce. Łącznie wzięło w nim udział 1 437 osób, a 78% ankietowanych stanowili menedżerowie i dyrektorzy IT."Dyrektorzy IT z zaufanych dostawców usług zmieniają się w partnerów w biznesie i inicjatorów zmian. W dobie transformacji cyfrowej technologia jest podstawowym elementem, który warunkuje zmianę i rozwój organizacji. Kończy się czas, w którym szef IT podążał za biznesem, a technologia pełniła funkcję służebną. Firmy i ich liderzy IT osiągający dzisiaj sukcesy to organizacje, w których technologia jest podstawą prowadzenia działalności biznesowej, motorem zmian, rozwoju i generowania przychodów" - powiedział partner, lider doradztwa technologicznego w Deloitte Daniel Martyniuk, cytowany w komunikacie.

Partner w biznesie

Obecnie 36% ankietowanych globalnie CIO definiuje swoją rolę jako partnera w biznesie, a 9% - inicjatora zmian. Należy się spodziewać, że w ciągu kilku najbliższych lat wynik ten będzie wzrastał, bo odpowiednio 64 i 16% ankietowanych zadeklarowało, że ich rola przesunie się w tych kierunkach. Choć ponad połowa CIO (55%) definiuje siebie jako dostawcę usług, to należy zakładać, że odsetek ten będzie malał, podano również.

Oczekiwania wobec dyrektorów IT

Najważniejsze oczekiwania od dyrektorów IT to: dopasowanie się do strategii biznesowej (59%), transformacja procesów (35%) oraz zapewnienie efektywności operacyjnej IT (41%)."Aż 83% polskich CIO deklaruje, że ich firmy mają jasno zdefiniowaną strategię cyfrową, jeśli nie w całej organizacji, to w kluczowych obszarach. [...] Większość polskich respondentów wskazała klientów (65%) oraz innowacje (41%) jako priorytet biznesowy ich organizacji. Co istotne, regulacje prawne są w Polsce znacznie ważniejsze niż na świecie (35% w porównaniu z 15%). Globalnie kluczowym celem jest wydajność (55%), podczas gdy w Polsce wskazało na nią 35% badanych" - czytamy dalej.Dyrektorzy IT byli również pytani, które z obszarów technologicznych w ciągu najbliższych trzech lat będą miały największy wpływ na biznes. W Polsce na podium znalazły się analiza danych (71%) oraz cyfryzacja i cyberbezpieczeństwo (po 57%).

Jedna czwarta polskich CIO postrzega swoje firmy jako innowacyjne, które wyzwalają zmiany. Dla porównania na świecie było to 13%. Z kolei dla 38% ich organizacje to tzw. prekursorzy, którzy są liderami opinii, podążającymi za innowatorami, podano także."Liderzy cyfrowej awangardy nie myślą, jak sprawić, aby IT rozumiało biznes. Ten etap mają już dawno za sobą. Obecnie skupiają się na zapewnieniu, aby również biznes rozumiał IT. I nie chodzi tu wcale o docenienie, że utrzymanie infrastruktury i systemów wymaga wiedzy i ciężkiej pracy. Ich celem jest to, aby liderzy biznesowi byli świadomi nowych technologii, trendów, produktów oraz możliwości, które one stwarzają. Tylko dzięki takiemu podejściu możliwe jest rzeczywiste współtworzenie strategii organizacji przez biznes i IT" - dodał dyrektor, lider usług Cloud w Deloitte Jakub Garszyński.W Polsce główne oczekiwania biznesu wobec działu IT to maksymalizacja zwrotu wartości z inwestycji technologicznych oraz optymalizacja i utrzymanie środowisk IT (po 41%). Niemal połowa badanych dyrektorów IT (47%) z Polski uważa, że wdrożenie narzędzi i metod Agile i DevOps (połączenie zespołu rozwijającego oprogramowanie Dev z zespołem operacji Ops) pozwoli na lepsze dopasowanie technologii i biznesu w organizacji. Polscy respondenci są jednak w mniejszym stopniu przekonani, że wdrożenie rotacji pracowników pomiędzy IT i biznesem jest niezbędne do lepszego dopasowania tych obszarów w organizacji, podano także.

Konieczność poszerzenia kompetencji

Kolejne edycje badania pokazują, że dyrektorzy IT dostrzegają rosnącą potrzebę poszerzenia posiadanych kompetencji o umiejętności miękkie, niezbędne do współpracy z biznesem. Kreatywność, elastyczność poznawcza i inteligencja emocjonalna to najbardziej pożądane kompetencje z tego obszaru w rekrutacji kadry IT. W skali globalnej zapewnienie szkoleń pracownikom IT w zakresie nowych umiejętności i narzędzi wydaje się większym wyzwaniem niż w Polsce (53% vs 29% odpowiedzi). Z drugiej strony, wyniki wskazują, że na polskim rynku utrzymanie obecnego zespołu jest znacznie trudniejsze niż na świecie (41% wobec 24% odpowiedzi), podano."Przed erą cyfryzacji rolą IT było nadążanie za biznesem, który nadawał ton i kierunek rozwoju. Obecnie jesteśmy świadkami rewolucji. Aby sprostać wszystkim wyzwaniom, przed którymi stoją dziś firmy, CIO powinni być równoprawnymi partnerami w biznesie. Dzieląc się swoją wiedzą, mogą oni stać się naturalnymi liderami zmian" - podsumował Martyniuk.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: